Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България с достъп до 230 млн. за проекти с 67 региона на Средиземно море

До 24 май се набират предложения по новата програма за териториално сътрудничество на ЕС „Евро-Средиземноморски басейн“ (EURO-MED) 2021-2027 г., съобщават от регионалното министерство.

Потенциалните бенефициенти могат да подават предложения по Приоритет 3 „Добро управление на Средиземноморския регион“. Целта е подобряване на координацията между отделни проекти и създаване на клъстери от проекти с оглед успешно интегриране на резултатите в практиката и публичните политики. Дейностите са насочени към бъдещите тематични проекти по първите два приоритета на програмата - иновации и околна среда. Очакваният старт на проектните дейности е до края на месец ноември т.г.  Предвижда се финансиране на съвместни инициативи на местно, регионално и национално ниво по приоритетните направление „Иновации“, „Адаптиране към климатичните промени и преход към кръгова икономика“  и  „Подобряване на управлението и сътрудничеството“.

Чрез европейския инструмент България има достъп до европейско финансиране за изпълнение на

съвместни проекти заедно с 67 региона на Средиземно море -

най-вече крайбрежните части и острови в десет държави-членки на ЕС. С цялата си територия участват още Хърватия, Кипър, Гърция, Италия, Малта и Словения. Включени са и 11 региона от територията на Испания, пет региона от Франция, три региона от Португалия, както и държавите кандидат-членки на ЕС: Република Северна Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора и Албания.

Общият прогнозен бюджет на инструмента за периода 2021-2027 г. е

около 230 млн. евро, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие

и национален принос от държавите участници. Програмата ще финансира мерки в областта на иновациите и новите технологии - проекти за повишаване на капацитета за иновации на публичните власти и частните субекти за прилагане на решения за устойчива и зелена икономика и по-екологична среда за района на Средиземно море. Във фокуса на програмата е и опазването на околната среда, като са предвидени мерки за решаване на общи проблеми, свързани със замърсяване на морските територии, управлението на отпадъци, опазване на биологичното разнообразие и други.

По програмата съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие на проектните дейности е в размер на 80 процента. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет на всеки български партньор в размер на 15% от неговия бюджет в проекта, чрез сключване на договор за предоставяне на национално съфинансиране между министерството и партньора. Останалата част (5%) от националното съфинансиране ще бъде собствен принос на бенефициентите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във