Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България, Румъния и Сърбия ще строят мостове и пристанища по Дунав

България заедно с Румъния и Сърбия са предвидили три стратегически проекта за развитие на районите по поречието на река Дунав.

 България заедно с Румъния и Сърбия са предвидили три стратегически проекта за развитие на районите по поречието на река Дунав, които ще се финансират по европейските трансгранични програми.  Проектите са част от изпълнението на Дунавската стратегия, като фокусира приоритетите ѝ в националните програмни документи и оперативните програми за периода 2021-2027 г. 

С Румъния страната ни разработва проект за цялостно предпроектно проучване на българския и румънски бряг, което да покаже нуждите и необходимостта от изграждането на нови мостове, речни пристанища и фериботни връзки, както и проект за изграждане на велоалея – част от липсващия последен участък на маршрута Euro Velo 6 на българска и румънска територия. Усилията на България и Румъния за подобряване на транспортната инфраструктура с изграждането на третия мост над река Дунав също са налице. 

Със Сърбия се разработва общ проект за доставка на модерно оборудване и обучение на правоохранителните служби и населението за защита от природни бедствия. 

Дунавската стратегия е приета от Европейската комисия през 2010 г. и обхваща 14 държави. Стратегията залага на регионалния подход – насърчаване на съвместната работа между широк кръг от заинтересовани страни за справяне с общите предизвикателства, но без да се създават нови институции. В Дунавския регион живеят над 112 млн. души или една пета от населението на Европейския съюз.

Дунавската стратегията се основава на четири основни приоритетни стълба – свързаност, околна среда, изграждане на просперитет и устойчивост на региона.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във