Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България рискува да загуби пари по две оперативни програми

Има риск България да загуби европейско финансиране по две оперативни програми - "Околна среда" и "Транспорт и транспортна инфраструктура", предупреждава Сметната палата в доклад след одит, имащ за цел да установи доколко програмирането и договарянето на помощта от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд допринасят за постигането на целите на националната програма "България 2020".

Одиторите отговарят положително на основния въпрос - програмите са в пълно съответствие с "България 2020", но съвсем не са толкова безкритични, когато става въпрос за изпълнението им. Не всички приоритетни оси са проблемни, но по четири от тях има сериозно забавяне за периода на проверката - 1 януари 2014 г. до 31 декември 2016 г.

Слабите места на оперативната програма са втората и петата ос - "Отпадъци" и "Подобряване качеството на атмосферния въздух". По "Отпадъци" (с общо финансиране 287 784 390 евро) 3 г. след старта на оперативната програма няма договорени, верифицирани и изплатени средства, поради липса на одобрени проектни предложения.

"Поради липса на проектна готовност, Столична община не е подала интегрирания проект за управление на битовите отпадъци на град София. За този проект планираната дата на подаване на проектното предложение към ЕК е променена от четвъртото тримесечие на 2015 г. на първо тримесечие на 2017 г. Планираното начало на изпълнението на проекта е променено от четвърто тримесечие на 2016 г. на трето тримесечие на 2017 г. и планираната дата на приключване на проекта е променена от четвърто тримесечие на 2019 г. на четвърто тримесечие на 2021 г.", припомнят одиторите.

Подборът на проекти по оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 е ефективен, смятат от Сметната палата. Критериите за подбор и оценка са недискриминационни и прозрачни. Прилагането им гарантира, че одобрените проекти допринасят за постигането на конкретните цели и резултати по съответните приоритети, пишат одиторите.

Въпреки това има и проблемни проекти.

Автомагистрала "Струма", заради която през последните дни трима български министри договаряха средства и отсрочки с еврокомисарите Кармену Вела и Корина Крецу, е един от тях. Освен проблемите със "Струма" (ос 2), има сериозно изоставане при договарянето на средствата по ос 1 и ос 4, констатират от Сметната палата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във