Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България приема създаване на Фонд за справедлив преход, но при определени условия

Правителството одобри на днешното си заседание рамковата позиция на страната ни по предложението на Европейската комисия за регламент на Европейския парламент и Съвета за създаване на Фонд за справедлив преход.

В текста на рамковата позиция на България е отбелязана необходимостта от координиран подход, тясно сътрудничество и решителни действия от страна на Европейския съюз за справяне с предизвикателствата пред устойчивото развитие на неговите региони. Според позицията на страната ни, преходът би бил справедлив само тогава, когато води до подобряване благосъстоянието на гражданите и регионите, най-силно засегнати от неговото извършване. Отбелязва се още, че освен високото ниво на амбиция, следва да бъдат отчитани регионалните и местни особености и различия, с оглед постигане на един справедлив и балансиран механизъм.

На 14 януари Европейската комисия представи предложението си за регламент за създаване на Фонд за справедлив преход, който е един от основните елементи на т.нар. Механизъм за справедлив преход в рамките на Европейската зелена сделка. С Регламента ще бъде установена правната рамка за планиране и програмиране на средствата от новия фонд, който има за цел да подкрепя икономическата диверсификация, преквалификацията и търсенето на работа, както и инвестиции, които са благоприятни за климата и околната среда. Финансовите параметри на подкрепата в рамките на Фонда ще бъдат формално определени в контекста на дебатите по следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г.

На 12 февруари председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди, че Европейският зелен пакт няма да успее, ако държавите членки откажат да осигурят необходимите средства на работниците и регионите, засегнати от климатичния преход в най-голяма степен. Тя защити приемането на амбициозна многогодишна финансова рамка за финансиране на традиционните политики на ЕС, в това число кохезионната и земеделската, както и новите приоритети като цифровата трансформация и отбраната.

Пред евродепутатите тя заяви, че “няма да приеме” резултат, който не гарантира заделянето на поне 25%  от бюджета за борбата срещу глобалното затопляне и за подходящото финансиране на справедлив преход, подкрепящ регионите и работниците.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във