Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България предлага Брюксел да създаде фонд за спасяване на туризма

Огромният срив на чуждестранните туристи е основната причина за загубата, която секторът е генерирал през 2020 година.

България предлага разработването на цялостна нова стратегия на европейско ниво за развитие на туризма. Конкретните действия за насърчаване на създаването на благоприятна среда за развитието на предприятията в туристическия сектор трябва да бъдат подкрепени с използването на възможности за финансиране и подкрепа от специализиран европейски фонд за туризъм.

Това се казва в одобрена позиция на България за участие в неформална видеоконференция на министрите на туризма на Европейския съюз, посветена на настоящата ситуация в туристическия сектор в контекста на COVID-19 и мерки за възстановяването му. Срещата ще се проведе на 01 март в рамките на португалското председателство на Съвета на ЕС.

Дискусиите на предстоящата неформална конференция на министрите на туризма  ще се фокусират върху формулирани от председателството въпроси. Те ще са свързани с обмен на информация и анализ на основните уроци и изводи от предходния летен сезон 2020 г. Същевременно ще бъде разисквано свободното движение на хора в ЕС и по-конкретно вътрешните и външни граници и възможностите за укрепването на Единния вътрешен пазар чрез туризма. Ще бъде дискутирана необходимостта от подкрепа, политически действия и специфични инструменти на ЕС за адресиране на средно-срочното възстановяване на Европейската туристическа индустрия.

Позицията на България очертава като приоритет за страната ни отварянето на границите, тъй като това е основна предпоставка за възобновяване на туристическата дейност и засяга пряко туристопотока. Изразена е подкрепа за координиран подход по отношение на ограниченията за пътуване, който следва да бъде в съответствие с принципа на пропорционалност и липса на дискриминация, като се прилага за страни със сходна епидемична обстановка.

Загубите от вътрешен и входящ туризъм у нас възлизат на около 4,2 млрд. лева по данни от НСИ и БНБ за първите 9 месеца от 2020 г. Очакванията са те да нараснат поради малкия брой туристически пътувания в края на годината. Не е изключено общата загуба ​за сектора да надхвърли 5 млрд. лева за цялата година, като все още предстои да бъде публикувана окончателната статистика. 

Според данните на Министерството на туризма у нас към момента около 40% от зимните курорти и близо 100% от СПА дестинациите са резервирани на 100%, което може да бъде отчетено като положителна тенденция.

Огромният срив на чуждестранните туристи е основната причина за загубата, която секторът е генерирал през 2020 година.

 

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във