Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България подкрепя енергийната стратегия на ЕС

Стратегията на ЕС за интегриране на енергийната система ще осигури рамката за прехода към екологична енергия.

На 22 април  ще се проведе неформално видеоконферентно заседание на енергийните министри на Европейския съюз.

По време на заседанието се предвижда да бъде обсъден процесът на екологизиране на сградния фонд, както и стратегията за интеграция на енергийната система. Очаква се белгийската делегация да информира за съвместна политическа декларация на страните от Петстранния форум в Северозападна Европа, потвърждаваща ангажимента им да засилят сътрудничеството си по отношение на водорода.

За да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., Европа трябва да преобразува своята енергийна система, на която се дължат 75% от емисиите на парникови газове в ЕС. Стратегиите на ЕС за интегриране на енергийната система и използване на водорода ще проправят пътя към по-ефективен и свързан енергиен сектор, ръководен от целите за по-чиста планета и по-силна икономика

Със своята позиция българската страна подчертава, че разбира важността и подкрепя превръщането на ЕС в устойчива и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. В контекста на икономическото възстановяване от COVID-19 е необходимо да бъдат продължени усилията за гарантиране на стабилност и адекватност на енергийната система, съобразени с националните специфики. Това е от ключово значение за осигуряване на достъпна енергия за потребителите и водещ фактор за социалното и икономическото възстановяване. По отношение на стратегията на Европейската комисия за мащабно обновяване на сградния фонд, българската страна счита, че тя е от съществено значение за постигане на енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд с мобилизиране на целенасочени финансови ресурси, се казва в решение на правителството.

Стратегията на ЕС за интегриране на енергийната система ще осигури рамката за прехода към екологична енергия. В ЕС отчитат, че при сегашния модел потреблението на енергия в транспорта, промишлеността, газоснабдяването и сградите протича в отделни сегменти — всеки със собствена верига за създаване на стойност, правила, инфраструктура, планиране и експлоатация.Така не може да се осигури постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. по икономически ефективен начин. Трябва да се изградят нови връзки между секторите и да се използва техническият напредък, са мотивите за създаването на интегрирана енергийна система. Целта е тя да се планира и функционира като цяло, свързвайки различни енергоносители, инфраструктури и сектори на потребление.

Това например означава система, при която електричеството, захранващо автомобилите в Европа, идва от соларните панели на покривите ни, а сградите ни се отопляват с топлината от близкия завод, докато самият завод се захранва с чист водород, произведен от вятърна енергия от разположени в морето инсталации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във