Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България отпуска 273 817 лева за международна помощ

Министерският съвет одобри 273 817 лева по линия на официалната помощ за развитие на България, които да бъдат разпределени за предоставяне на вноски за международни организации, както следва: 78 233 лева към основния бюджет на Програмата на ООН за развитие в отговор на пандемията от COVID-19; 58 675 лева за Централния фонд на ООН за реакция при спешни ситуации; 39 117 лева за Департамента на ООН по политически въпроси и мироизграждане; 97 792 лева към Европейския фонд за демокрация.

Участието на България в горепосочените инициативи допринася за реализиране на външнополитическите цели на България в обществено значими области и за утвърждаване на доброто име и авторитет на страната ни като предвидим и ценен донор. От друга страна, подпомагането на водеща инициатива на Програмата на ООН за развитие ще нареди България сред основните партньори в борбата с настоящата пандемия, която се очаква да има продължителни здравни и социално-икономически отражения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във