Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България не спазва изискванията на ЕС за минералните и изворни води

България има два месеца да предприеме необходимите мерки, иначе Европейската комисия може да отнесе случая до Съда на Европейския съюз.

Европейската комисия е изпратила мотивирано становище до България за неспазване на пазарните изисквания на ЕС за естествените минерални и изворни води, съобщи БТА.

Българското законодателство не забранява естествени минерални води и изворни води, с произход от един и същ извор, да бъдат продавани с повече от едно търговско описание. В разрез с европейските изисквания българското законодателство обаче не предвижда посочване на името на извора върху етикетите, пояснява Европейската комисия.
Уточнява се, че европейските правила са насочени към отпадане на различията между законите в отделните страни от Европейския съюз за посочените води, за да се защити здравето на потребителите. България има два месеца да предприеме необходимите мерки, иначе Европейската комисия може да отнесе случая до Съда на Европейския съюз, е отбелязано в съобщението.

Минералните води са разпространени по цялата територия на България. Природните условия, в които се формират допринасят за изключително разнообразния им състав, свойства и температурата от 20°С до 100°С. Като цяло минералните води на България са чисти. Тяхната висока температура е белег за техния дълбочинен произход, защитеността им от повърхностни влияния и формирането им при специфични условия, които определят лечебните им свойства. За преобладаващата част от българските минерални води е характерна ниската минерализация и солево съдържание по малко от 1 г/литър.

Голямото разнообразие на минерални води в България дава възможност те да бъдат използвани за различни по вид цели и стопански дейности. Съгласно българското законодателство минералните води се ползват чрез предоставяне на концесия или издаване на разрешително за водовземане по реда на Закона за водите от съответния компетентен орган (директор на Басейнова дирекция или кмет на община).

Най-значимите находища, разкрити с повече от 500 водоизточника, с доказани качества на минералните води, са изключителна държавна собственост. Те са 102 на брой и са изчерпателно изброени в Приложение 2 на Закона за водите. Останалите находища и проявления на минерална вода са публична общинска собственост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във