Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България настоява да продължи получава от ЕС милиарди по основните програми

Кохезионната и Общата селскостопанска политика остават сред приоритетите за България в следващата Многогодишна финансова рамка, като страната ни ще настоява за амбициозното им финансиране. Това е част от позицията за предстоящото заседание на Европейския съвет, одобрена днес от Министерския съвет. Заседанието ще се проведе на 17-18 юли в Брюксел и ще бъде първото присъствено от началото на пандемията.

На него ще бъдат обсъдени Многогодишната финансова рамка  за периода 2021-2027 г. и Планът за възстановяване. Постигането на своевременно политическо споразумение е от ключово значение за незабавното прилагане на мерките по настоящата Многогодишна финансова рамка 2014-2020 г. и стартирането на новите програми за финансовия период 2021-2027 г. В това отношение България е готова за конструктивни дискусии и преговори с оглед постигането на балансирано и навременно споразумение.

Също така днес бе решено, че с близо 120 млн. лева ще бъдат подпомогнати земеделските стопани в страната по мярката COVID-19 от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Програмирането на извънредната мярка стана възможно по инициатива на България, целейки намаляването на негативните последици за българските производители, предизвикани от пандемията. Подмярка COVID-1 обхваща чувствителните сектори - „Плодове и зеленчуци", „Маслодайна роза" „Винени лозя", „Декоративни растения", „Животновъдство" и „Пчеларство". Размерът на помощта зависи от вида на стопанството.

По подмярка COVID-2 е предназначена за всички останали в областта на растениевъдството, свиневъдството и птицевъдството. Плащането по нея е 30 лв. за едно заето лице в стопанство, отглеждащо други селскостопански култури, извън допустимите за COVID-1. За отглеждащите свине - за едно заето лице в земеделско стопанство, ставката е 245 лв. и 430 лв. за едно лице е земеделско стопанство, отглеждащо птици. Таванът на финансова помощ за земеделските стопани по подмерките Covid -1 и Covid-2 е 7000 евро на един кандидат.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във