Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА РАЗЧИТА НА 750 МЛН. ДОЛАРА

Андрю Воркинк, директор на световната банка за България, Румъния и Хърватска, пред в. БАНКЕРЪ

Г-н Воркинк, как ще се отрази трагедията в САЩ на бъдещата работа на международните финансови институции и в частност на Световната банка? Смятате ли, че световните капиталови пазари ще пострадат толкова, че възстановяването им ще погълне част от средствата, на които разчитат страни като България?- Тази тема не беше конкретно обсъждана при срещите ми с представителите на българското правителство. Разбира се, ние изразихме загриженост за това, което се случи. Аз обаче не смятам, че последните ужасяващи събития ще окажат пряко въздействие върху финансирането на програмата, която Световната банка разработи за България. Ние ясно съзнаваме необходимостта от повишаване на икономическия ръст и жизнения стандарт в страни като вашата и сме готови да ви подкрепим така, както можем.

Ще има ли ново тригодишно споразумение между България и Световната банка? - В края на тази година Бордът на директорите на СБ трябва да гласува новата тригодишна стратегия, за да започнем изпълнението й.Трябва да поясня, че ние обсъждахме стратегията за развитието на отношенията ни през следващите три години, разработена и представена от Световната банка през март тази година. Това е вътрешнобанков документ - CAS ( Country Assistance Strategy). Стратегията представлява бизнесплан, който Световната банка предлага на България. Реализацията му трябва да започне от 1 януари 2002 година. Няма формални пречки документът да бъде одобрен и едностранно от Борда на директорите на Световната банка, без дори да сме провели предварителни преговори с дадена страна. Нашето желание обаче е да чуем мнението на вашите министри за това, към кои области да бъдат насочени финансовата помощ и кредитирането от страна на банката.

Какъв е размерът на финансирането, което Световната банка ще отпусне на България до 2004 г. и обвързано ли е то с някакви условия?- Ние обсъдихме с членовете на Министерския съвет предложенията, залегнали в стратегията. Убедих се, че има голямо покриване във нашето и тяхното виждане за приоритетите и предизвикателствата, пред които е изправена България. Ако новото правителство продължи реформите, които България започна, а аз съм напълно убеден, че те ще продължат, Световната банка има намерение през следващите три години да предостави на страната ви финансиране до максимума от 750 млн. щ. долара, предвиден в разработената от нас стратегия. И от двете страни съзнаваме, че много работа бе извършена през последните няколко години, но и много остава за в бъдеще. Ето защо ние ще продължим да подпомагаме България чрез заеми, чрез безвъзмездно финансиране, техническа помощ и консултации, както и чрез различни доклади и проучвания, които ще извършваме за страната ви.

Бихте ли назовали някои конкретни проекти, които ще бъдат финансирани, ако бъде утвърдена новата тригодишна стратегия на Световната банка за България?- Целта на банката е да оказва помощ в реализацията на конкретни проекти предимно в областта на здравеопазването, социалната политика и образованието. Те остават приоритетни и в новата стратегия. В разговора ми с финансовия министър Милен Велчев обсъдихме съотношението между инвестиционните и структурните кредити в портфейла на Световната банка за България.Следващата седмица в София ще пристигне екип от наши специалисти, които ще обсъдят с българските си колеги проблемите на държавните разходи на централно и местно ниво. Друг екип от експерти ще проведе консултации по отпускането на кредит по проекта PAL (Programme Adjustable Loan) - програмен структурен заем, в размер на около 300 млн. щ. долара, известен още и като FESAL 3. Кредитът ще служи за подкрепа на платежния баланс и се отличава с гъвкавост по отношение на областите на приложение. С министъра на икономиката Николай Василев пък се договорихме и за трети екип от специалисти, който да проведе консултации в областта на преструктуриране на енергетиката.

Какво е мнението ви за предложения от правителството пакет от икономически мерки, включващи данъчни преференции, повишаване на минималната работна заплата, както и нарастване на социалните плащания?- Аз съм окуражен от разговорите си с новото правителство и особено от изразеното от министрите желание за ускоряване на реформите. Това ще бъдат изключително важни стъпки, които трябва да доведат до приключване на процеса на приватизация, преструктуриране на енергетиката, привличането на повече преки чуждестранни инвестиции, нарастване на дела на малкия и средния бизнес и създаването на нови работни места. Това, което предлага новото правителство на България, до голяма степен съвпада с вижданията и разбиранията на Световната банка по отношение на това, което е необходимо на България.

Ръководителят на мисията на МВФ за България Джералд Шиф изрази загриженост за стабилността на Валутния борд и за възможността да се осигури минимален фискален дефицит при новите данъчни условия. Подкрепяте ли позицията му?- Мисията на Международния валутен фонд, която е на посещение в България, ще обсъди в детайли приходната и разходната част на бюджета. Така че бих искал да прехвърля към тях този въпрос.

Каква ще бъде помощта, която ще окаже Световната банка на правителството при изпълнение на намеренията му за административна реформа и радикална антикорупционна програма в митниците?- Вашето правителство изрази желание за помощ в тази област и докато съм тук, аз ще обсъдя с някои от министрите формата, под която може да се осъществи тази помощ. Опитът на много икономики в преход показа, че корупцията е разрушителен елемент за обществото и икономиката. Корупцията отклонява средства, които могат да влязат в държавния бюджет. Ако тя бъде ограничена, съответно ще нараснат държавните приходи, които ще могат да бъдат изразходвани за социални нужди. Българското правителство декларира своето желание да атакува този проблем всеобхватно и затова ние сме готови да го подкрепим с всички налични средства.

Кога можем да ви очакваме отново в България?- Надявам се, че ще се виждаме все по-често. Продължавам да изпълнявам функциите си на директор на Световната банка за България, Румъния и Хърватска. Следващия месец предстои да се преместя за постоянно в региона. Ще живея и работя в Загреб. Така че ще мога много по-често да идвам в България.

Разговора води Стоимен Чакалов

Facebook logo
Бъдете с нас и във