Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България излиза на европейската сцена на иновациите в земеделието

Като част от мащабен консорциум, воден от белгийска организация и включващ представители на 15 страни членки на ЕС, Институтът за агростратегии и иновации (ИАИ) спечели Лот 2 за "Мрежовите дейности в подкрепа на Общата селскостопанска политика на ЕС". Този лот е с фокус иновации и трансфер на знания.

За разлика от сегашния програмен период, където действат Европейска селска мрежа и Европейско партньорство за иновации в земеделието, в новата общо селска стопанска политика 2023-2027, съгласно регламента за стратегическите й планове, ще бъде изградена една европейска мрежа, която ще обедини действащите в момента две. 

"Това е изключително голям успех за нас като организация, но и за България като цяло, тъй като най-сетне няма просто да гледаме, да следваме и да прилагаме каквото е решено някъде в Брюксел, а ще имаме възможността активно да участваме в процесите", заяви председателят на ИАИ, Светлана Боянова.

Дейностите по Лот 2 целят да доразвият работата на сегашната мрежа като платформа на ЕС, която да засили комуникацията и сътрудничеството между всички участници в земеделието, горското стопанство и селските райони.

Чрез различни дейности и услуги мрежата ще подпомага процеса на споделяне на знания и опит и на възстановяване и засилване на връзката между науката и практиката. 

Оперативните групи, които са подпомагани по сегашната подмярка 16.1 на Програма за развитие на селските райони ще продължат да бъдат ключовата целева група на дейностите на мрежата. 

Иновационното направление на новата мрежа е от съществено значение и за разработването на Европейска Система за селскостопански знания и иновации (AKIS), която, от своя страна, ще ускори иновациите в целия ЕС. 

Чрез платформата за обмен на знания всички заинтересовани страни ще могат да бъдат включени в този процес с цел получаване на максимална добавена стойност от резултатите от прилаганите европейски политики и най-вече тези, генерирани по "Хоризонт 2020" и "Хоризонт Европа" – рамковата програма за научни изследвания. 

Мрежовите дейности ще насърчават иновациите отдолу нагоре, като се вземат предвид нуждите на земеделските производители, заетите в горското стопанство и живущите в селските райони от научни изследвания, иновации, технологии и иновационни практики.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във