Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България иска общи правила при контрола на вътрешните граници на ЕС

Въвеждането на ограничения по вътрешните граници на държавите-членки на Европейския съюз заради коронавируса трябва да се извършва при ясни и общи критерии. Това е позицията, която ще защити България по време на заседанието на Съвета „Общи въпроси" (СОВ). Днес текстът беше одобрен от Министерския съвет. СОВ ще се състои на 22 септември в Брюксел, като ще бъдат обсъдени мерките за координация при въвеждането на ограничения между страните от ЕС заради пандемията. В одобрената от правителството позиция се заявява, че България винаги е подкрепяла въвеждането на ясни и обективни критерии за ограничаване на несъществените пътувания, както и постепенното премахване на ограниченията за тях в рамките на и към Европейския съюз. Становището на страната ни е, че всяка държава следва да уведоми предварително останалите членове на съюза при въвеждане на ограничения на национално ниво.

На днешното правителствено заседание беше одобрена и позицията на България за участие в неформално заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, част „Образование“, която ще се проведе на 16 и 17 септември в Оснабрюк, Германия. Председателството на Съвета ще проведе политически дебат на тема „Нов импулс за професионалното образование и обучение в Европа“.

България ще представи своя опит при организацията на обучителния процес по време на епидемичната ситуация, както и разработените мерки за провеждане на учебния процес през предстоящата учебна 2020-2021 година. Акцент ще бъде поставен върху професионалното образование и обучение. Ще бъде дадена информация също за предприетите действия от страна на правителството при евентуално преминаване към обучение в електронна среда и подпомагане на учебния процес. Ще бъдат представени и дългосрочните мерки за работа с електронни ресурси, предвидени в Плана за действие за изкуствен интелект в образованието - част от функциите на предстоящите за изграждане Центрове за високи постижения в ПОО.

По време на дебатите относно Европейската програма за уменията България ще подчертае значението на синхронизирането на политиките на национално ниво, както и необходимостта от добре насочени и финансирани мерки, които да осигурят изпълнението на целите на Програмата, в т.ч. необходимостта от мобилизиране на национални и европейски ресурси от целия използван спектър: Еразъм +, ЕСИФ и новите инструменти като Инструмента за възстановяване и устойчивост.

Правителството одобри също така позицията на България за предстоящата на 18 септември неформална видеоконференция на министрите, отговарящи за конкурентоспособността (вътрешен пазар и индустрия) на ЕС. Дневният ред на срещата включва провеждането на ориентационен дебат относно задълбочен единен пазар за стабилно възстановяване и конкурентоспособна, устойчива Европа.

Съвет Външни работи/Търговия на ЕС ще проведе неформално заседание в периода 20-21 септември в гр. Берлин, Германия. В дневния ред на заседанието са включени преглед на търговската политика на Европейския съюз, състояние на европейската стоманодобивна промишленост и процес на избор на нов Генерален директор на Световната търговска организация (СТО).

Facebook logo
Бъдете с нас и във