Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България има морски флаг и интересът на корабособствениците е напълно защитен

България има морски флаг и интересът на българските корабособственици е напълно защитен, съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технолигии и съобщенията.

Всяка година в годишния доклад на Парижкия меморандум за разбирателство по държавен пристанищен контрол се публикува нов списък за държавите на знамето, които класират съответната държава на знамето в "бял", "сив" и "черен" списък в зависимост от представянето на техните кораби при проверки в региона на Парижкия меморандум за държавен пристанищен контрол. Той се основава на общия брой проверки и задържания за тригодишен непрекъснат период за флагове с поне 30 проверки за периода.

В рамките на Парижкия меморандум общо за периода 2016, 2017 и 2018 са извършени 26 проверки на български кораби. По действащата в момента методика България не се включва в последното издание на "Бял, сив и черен" списък, който е публикуван и в сила от 1 юли тази година, тъй като има направени само проверки, които са под минималния брой за последните три години.

Дейността на корабите под български флаг се осъществява предимно в Черно море. В този район на действие освен България членове на Парижкия меморандум за разбирателство по държавен пристанищен контрол са и Румъния, както и част от Азовския район на Русия. В тази връзка трябва да се направи уточнението, че в публикувания списък на сайта на Парижкия меморандум за разбирателство по държавен пристанищен контрол, в сила в периода от 1 юли 2019 г. до 1 юли 2020 г., Румъния също не попада в него, тъй като в тригодишния период (2016-2018 г.) са извършени пет проверки на румънски кораби. Поради малкия брой инспекции на румънски кораби те не са в списъка в последните десет години.

До влизането в сила на новия списък на меморандума, българският флаг се намираше в "сивия списък". В тази връзка бе засилен контролът от страна на Изпълнителна агенция "Морска администрация" за привеждането на корабите, плаващи под българско знаме, в съответствие с най-високите стандарти по отношение на тяхната сигурност и безопасност. По тези причини част от корабособствениците смениха флаговете на корабите си с висок рисков профил от български на "удобен" флаг като например Sierra Leone, Saint Kitts and Nevis, намиращи се в черния списък.

Всички извършени действия от страна на ИА "Морска администрация" в последните години доведоха до по-доброто представяне на корабите под български флаг при проверки както в региона на Парижкия меморандум за държавен пристанищен контрол, така и в региона на Черноморския меморандум за държавен пристанищен контрол, по който България също е страна членка.

Особено важно е да се отбележи, че в резултат на влязлата в сила промяна от 1 юли тази година на корабите, които плават под българско знаме, вече не може да бъде наложена забрана за посещение в пристанище на страна членка на Парижкия меморандум (всички крайбрежни държави от ЕС, както и Русия и Канада), което е в реален интерес на българските корабособственици и корабопритежатели.

Забрана за посещение на пристанище на страна членка на Парижкия меморандум може да бъде издадена, съгласно параграф 4.1 от правилата на меморандума, само в случаите, когато корабът да плава под знамето на държава, която по брой задържания попада в "черния списък", или корабът да плава под знамето на държава, която по брой задържания попада в "сивия списък".

Facebook logo
Бъдете с нас и във