Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България и Швейцария реализираха два проекта за управление на отпадъците

България и Швейцария реализираха успешно два от най-големите проекти на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, насочени към подобряване на управлението на отпадъците в България. Те достигнаха до стотици общини и хиляди хора и допринесоха за опазването на околната среда и човешкото здраве, съобщиха от организацията.

Наскоро Швейцария официално одобри докладите за завършване на петгодишните проекти: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност” и „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“. Те бяха изпълнени от българското Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в периода април 2015 - декември 2019 година.

„Околна среда и инфраструктура“ и „Опазване на природата и биологичното разнообразие“ са ключови области, в които Швейцария подкрепя усилията на България като част от нейния принос за намаляване на икономическите и социалните различия в разширения Европейски съюз. Фокусирани върху отпадъците, проектите оказват значително въздействие по два различни, но еднакво важни за България въпроса: решаване на дългогодишния проблем с излезлите от употреба пестициди и материали за растителна защита и пилотиране на ефективен модел за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Българските общини са преки бенефициенти на постиженията на тези проекти.

Двата проекта, взети заедно, представляват над 1/3 от общата сума от 76 млн. швейцарски франка, ангажирани по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Освен финансовата страна, човешкото измерение на двата проекта е още по-високо, достигайки до над 2 милиона души в близо 70 общини в цялата страна, които сега живеят в по-добра и по-чиста среда.

 

Пилотен за България модел

Пет български общини - Съединение, Шумен, Левски, Разград и Созопол - стартираха екологосъобразно и удобно за гражданите разделно събиране на опасни битови отпадъци (градински химикали и остарели лекарства, остатъчни бои, отработено масло от автомобили, почистващи химикали, живачни термометри и др.). Те започнаха експлоатацията на специализирани съоръжения, където разделно събраните отпадъци се съхраняват временно, преди да бъдат изпратени за окончателно обезвреждане в оторизирани съоръжения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във