Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България и Румъния ще насърчават местните земеделски производители

Кайсиите от Силистренско намират добър пазар в северната ни съседка.

България и Румъния ще търсят нови възможности за насърчаване на местните земеделски производители. Те ще си сътрудничат в сферата на защита на продуктите и географските наименования, съобщават от агроминистерството. За това са се договорили заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев и държавният секретар на Министерството на земеделието и развитието на селските райони на Румъния Аурел Симион.

„Подходът "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) спомага не само за развитието на регионите, но и за производството и популяризирането на традиционни местни продукти. Вярвам, че сътрудничеството по подхода "ЛИДЕР" може да се подобри още повече“, отбелязва заместник-министър Събев. Според него полезен инструмент в тази област е и дейността на местните инициативни групи (МИГ) от двете страни, които активно да работят по опазване и съхраняване на традиционни местни продукти.

Обсъдена е и идеята за създаване на съвместен българо-румънски фонд, който да насърчи сътрудничеството между местните инициативни групи от България, Румъния, Хърватия и Словения.  Целта му е да бъдат засилени икономическите, културните и социалните връзки в региона.

Двамата са разговаряли и за организирането на двустранен международен форум по Подходът "Водено от общностите местно развитие", включващ конференция и изложение на производители от териториите на местни инициативни групи от България, Румъния и други страни от Европейския съюз. Предвижда се събитието да се проведе в градовете Констанца и Бургас в началото на месец октомври.

 

Румъния е вторият по големина търговски партньор на България

в рамките на Европейския съюз. Двустранните връзки се засилват през последните години. През 2019 г. стокообменът дори достигна рекордната стойност от 5.01 млрд. евро. Изминалата пандемична 2020 година донесе леко намаление в двустранната търговия с 4.3 на сто.

Сред водещите стоки в износа ни са и селстотопански стоки и машини, продукти, които се използват в земеделието - трактори, пшеница и смес от пшеница и ръж, машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски  култури, царевица, минерални или химични азотни торове и други. От Румъния пък внасяме семена от слънчоглед, инсектициди, отрови  за  гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни.

Много активна е и търговията и обмяната със земеделски стоки между населението от българските и румънските селища по поречието на река Дунав. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във