Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България и Китай подписаха договори за научни изследвания за над 600 000 лева

Научни екипи от България и Китай ще разработят съвместно IoT платформа с общо предназначениe. Снимка: Фонд „Научни изследвания”

Два договора на стойност над 600 000 лева за финансиране на изследователски проекти по Програма за научно и технологично сътрудничество между България и Китай бяха подписани днес в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", съобщиха от Фонд "Научни изследвания". Официални гости на събитието бяха Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката; Дун Сяодзюн, посланик на КНР в България и инж. Иван Тотев, кмет на гр. Пловдив. В рамките на проект "Разработване на многосервизна облачно-базирана IoT оперативна платформа с общо предназначение" ще бъдат създадени интелигентни системи за контрол на качеството на въздуха и за повсеместно здравеопазване. Вторият изследователски проект, получил финансиране, е свързан с устойчивото управление на "неприятели и болести в ябълкови градини".

Научни екипи от България и Китай ще разработят съвместно IoT платформа с общо предназначениe. Основната научно-изследователска дейност по първия проект ще бъде насочена към разработване на платформа от ново поколение в областта на "интернет на нещата", заедно с нови модели и техники за ефективно предоставяне на услуги главно в IoT подобластите "интелигентно опазване на околната среда" и "интелигентно здравеопазване". Платформата ще предоставя силно контекстуализирани и персонализирани услуги, достъпни чрез всякакъв тип мобилни устройства през хетерогенни по вид безжични мрежи, отчитайки текущия мрежов контекст, контекста на услугата и предпочитанията на потребителите. Чрез използване на разпределени техники за обработка на големи масиви от данни в облачна среда, платформата ще конвертира необработените сензорни данни, получени от физичния свят и от дейностите на потребителите с услугите, в действителна аналитична информация. Тя ще се използва за проактивно препоръчване на най-добрите инстанции на услуги – например формиране на най-добър маршрут за придвижване с цел избягване на замърсени в момента райони, представляващи риск за здравето.

На базата на платформата ще бъдат проектирани, тествани и демонстрирани две пилотни IoT системи. Едната представлява интелигентна система за контрол на качеството на въздуха, която ще предоставя данни "на живо", допълнени от прогнозираща измененията информация, като вход към другата пилотна система, заедно със съответно мобилно приложение за планиране на маршрути за пациенти с различни здравословни проблеми с минимален риск за тяхното здраве. А втората е интелигентна система за повсеместно здравеопазване целта, на която е да предостави здравни услуги на различни категории пациенти.

Избраната тема по проект "Устойчивото управление на неприятели и болести в ябълкови градини в България и Китай на базата на прецизни екологични методи за контрол" е продиктувана от важността на ябълката като култура в България и в Китай, който е най-големият производител на ябълки в света. Очакваните резултати ще дадат възможност за разработване на оптимизирана технология за управление на болести и неприятели при интегрирано и биологично производство на ябълки, на базата на прецизни екологични методи, адаптирана за условията на двете страни. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във