Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България и Канада ще сключат споразумение по индустриална сигурност

България и Канада сключват междуправителствено споразумение по индустриална сигурност. Това бе решено на днешното заседание на правителството. 

Документът установява правната рамка на сътрудничеството относно защитата на класифицираната информация в контекста на индустриалната сигурност. В проекта на споразумение са посочени и мерките за защита на класифицираната информация при договори, както и начините на обмен. Включени са разпоредби относно минимално необходимото съдържание на клаузите за сигурност в класифицирани договори, връщането и унищожаването на класифицирана информация.

Програмата за индустриалната сигурност на Канада е разработена, така че да стимулира канадската индустрия в посока участие в сключване на външнотърговски договори, изискващи достъп до класифицирана информация. Основна роля за защита сигурността на информацията в тази сфера заема Дирекцията за индустриална сигурност. Тя отговаря за издаване на удостоверенията по индустриална сигурност, проучването на служителите, регистрираните фирми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във