Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България и Хърватска подписват споразумение за борба с измамите в земеделието

Разплащателните агенции на България и Хърватска подготвят съвместно споразумение за сътрудничество за противодействие на измамите, това съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ днес.

Това решение е било взето  по време на  тридневен семинар, който се е провел в Хърватска. Той е бил организиран със съдействието на  Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз"(АФКОС) , която е специализирана структура на Министерство на вътрешните работи.

Целта на споразумението е да се обезпечи правилното разходване на средствата за европейските земеделски фондове и да се усъвършенстват системите за контрол, това съобщи изпълнителният директор на Фонда  Васил Грудев.

 Партньорството между двете разплащателни агенции е започнало  през миналата година, когато домакин на първата среща е бил Държавен фонд „Земеделие“.

По време на семинара в Загреб двете Разплащателни агенции са обменили  опит в областта на превенцията и борбата с измамите, както и успешно решени практики при възникването и определянето на нередности и злоупотреби при управлението на средства от Европейския съюз.

В рамките на форума са били  дискутирани теми, свързани с Управление на нередностите при изпълнението на Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Обсъждани са проверки на качеството при оперативния контрол с цел предотвратяване на нередности и измами, кръстосаните  проверки на взаимосвързани компании, конфликта  на интереси. Сред темите са били също така  са били и тази за изкуственото  създаване на условия за финансиране.

Били са представени примери за „червени флагове“ за измами и нередности в районите с висок  риск;

Служителите на дирекция "Противодействие на измамите" при Държавен фонд  "Земеделие" са запознали  повече от 120 представители на различни институции на Република Хърватска с работни процеси и практики за идентифициране на нередностите и противодействие на измамите с европейски средства. Особен интерес за хърватите са предизвикали  темите за определянето и контролирането на изкуствено създадените условия, за конфликта на интереси, както и индикаторите за злоупотреби по Програмата за развите на селските райони.

Със сигурност  „опитът“ на нашенските представители от последните години, свързан  с разкритите многобройни злоупотреби при употребата на тази програма за личните цели и облатодетелстване, както на високопоставени служители в държавата, така и на пряко свързани с тях лица ( разбирай къщите за тъщи ) може да се окаже повече от поучителен за хърватите...

Facebook logo
Бъдете с нас и във