Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България е сред страните с най-ниски разходи за научна и развойна дейност

България продължава да е сред страните от Европейския съюз с най-ниски разходи за научноизследователска и развойна дейност спрямо БВП и през 2019 г., сочат публикуваните от европейската статистическа служба Евростат данни.

Разходите за научна и развойна дейност у нас са възлизали на 0.84% от БВП през миналата година, а това е 2.6 пъти по-малко от средното за ЕС ниво. Така България застава сред осемте държави от общността, в които делът им е под 1 процент.

Разходите за научноизследователска и развойна дейност, които са направени у нас през миналата година са в размер на 1.002 млрд. лева, показват предварителните данни на Националния статистически институт. Като процент от брутния вътрешен продукт на страната има някакъв растеж спрямо 2018-а, когато разходите по това перо са били 0.76% или 827.6 млн. лева. Едва ли е някакво успокоение това, че тази сума и с 8.9% повече в сравнение с 2017-а. Изоставането в тази област е голямо.  

Сектор "Предприятия“ е най-големият от четирите институционални сектора, в които се осъществява НИРД, с дял от 67.20% от общите разходи през миналата година. Следва сектор "Държавно управление“, чиито научни институти и организации формират 24.90% от общите разходи за научноизследователска и развойна дейност.

Направените разходи за наука от висшите училища и университетските болници възлизат на 7.30%, а от нетърговските организации - на 0.60% от всички разходи за научноизследователска и развойна дейност.

Научноизследователската и развойна дейност се финансира от държавния бюджет, бизнеса, други национални източници и от чужбина. През миналата година най-голям е делът на чуждестранните източници на средствата за осъществяване на научноизследователска и развойна дейност - 38.40 процента.

Сектор "Предприятия“ е финансирал 37.6% от общите разходи за наука, а държавният бюджет - 23.60 на сто.

Малко успокоение за нас може да бъде това, че има и страни с по-ниски разходите за научна и развойна дейност от нас. В Румъния тези суми са 0.48% от БВП, в Малта - 0.61%, в Кипър - 0.63%, в Латвия - 0.64%, и в Ирландия - 0.78 на сто.

Изоставането ни е отчайващо, ако видим какви средства се отделят в тази област в Швеция (3.39% от БВП), в Австрия (3.19%) и в Германия (3.17%).

Научноизследователската и развойна дейност (R&D) е основен двигател на иновациите. У нас все още науката и бизнесът не могат да намерят общ език. Не са малко примерите за успешно сътредничество в това отношение, но има още много, което да се направи.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във