Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България е сред лидерите при винтовите капачки за бутилиране на вино

Отменените или отложени международни изложения и панаирни събития заради възникналата пандемична обстановка ограничи контактите и възможностите за разширяване на пазарите.

Все още не можем да правим плановете си както обикновено, защото пандемията продължава да управлява живота ни, казват мениджърите на "Херти" АД, която е специализирана в производството на алуминиени, пластмасови и композитни капачки и дозатори. 

През миналата година продуктите на шуменската фирма са продавани в над 50 държави по целия свят. Най-големият й пазар е във Франция.  Следващите по значение са във Великобритания, България, Германия, Русия и останалата част от Европа, като те формират около 68% от оборота на предприятието. 

Въпреки влиянието на Ковид-19 върху световната икономика и пазари, в "Херти" отбелязват ръст в продажбите на продукцията в Европа (и спад на останалите пазари) и запазване на позициите сред клиентите. Повишеното производство обаче е наложило и привличане на нови служители. 

Въпреки задълбочаващата се икономическа криза и започналото в началото на 2021 г. увеличение на суровините в световен мащаб, в дружеството очакват то да запази позициите си на пазарите, на които работи, както и оборота. 

Анализът показва, че има повишение при постоянните и намаление при променливите разходи на предприятието. Основната част от материалите и по-конкретно алуминията, са борсови стоки, така че "Херти" не може да влияе върху цените им.

Работи се върху разширяване на пазарното присъствие с разработката на нови продукти. Стремежът на компаниите за устойчиво развитие и опазване на околната среда, както и европейските регламенти в тази посока, водят до увеличено търсене на стъклени опаковки за минерална вода, което е и причината за ръста на продажбите при композитните капачки.  

През миналата година са инвестирани над 3 млн. лв. предимно в изграждане на производствени сгради, както и разширения и подобрения, като разходите са финансирани със собствени средства, инвестционен заем и финансов лизинг. 

Работейки с клиенти от над 50 държави по целия свят за фирмата съществуват рискове, свързани с валутните курсове, като основният риск е от британският паунд и американският долар.  

"Херти" е изложено на риск от продължаващото разпространение на коронавируса в световен мащаб и свързаните с това опасности за персонала и за икономиките.

Пазарът на продуктите на "Херти" е силно конкурентен, особено в Европа, и се наблюдава силен натиск за намаляване на крайните цени, особено сега при наличието на пазари в икономически застой или пазари с нагласа за промени в потребителското търсене. В отговор на това "Херти" и много други производители може да бъдат принудени да повишат ефективността си чрез намаляване на себестойността си, включително и на разходите за суровини, отбелязват мениджърите на дружеството.

През миналата година планираните  междунарони изложения и панаирни събития бяха отменени или отложени заради възникналата пандемична обстановка с разпространението на коронавируса по света. А това ограничи контактите и възможностите за разширяване на пазарите, отбелязват от компанията. 

Основни акционери в шуменската фирма са "ИГМ холдинг" - Австрия с дял от 33.27% от капитала, Александър Юлиянов (председател на съвета на директорите) с 33.22%, Захари Захариев (главен изпълнителен директор) с 25.23% и Елена Захариева (директор за връзки с инвеститорите) с 7.99% от книжата с право на глас.  Останалите книжа са собственост на дребни инвеститори.

 

Прогнози

През 2021 г. от фирмата не планират отново такъв ръст в обема на продажбите на продукция поради продължаващата пандемия. 

Стратегията за развитие в средносрочен план предвижда нови инвестиционни проекти, които да увеличат производствения капацитет, да разширят гамата от продукти и да се понижи себестойността на изделията. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във