Банкеръ Daily

Кога сме най-зле, така да сме!

България е седма в ЕС по ръст на икономиката

Вярно, статистиката е само за второто тримесечие на 2022 г., но успехът си е успех и няма никакъв смисъл да се срамуваме от него.

Българската икономика е нараснала с 1.1 на сто през второто тримесечие спрямо януари-март 2022 г., когато отбеляза растеж със същата стойност спрямо последното тримесечие на 2020 година.

На годишна база, през периода април-юни БВП на България се е увеличил с 4.8%, което е ускорение с 0.3 процентни пункта спрямо резултатите през първото тримесечие на настоящата година. Това показват обявените от статистическата служба на ЕС „Евростат“ сезонно изгладени данни.

За сравнение, на тримесечна база нарастването на БВП на Еврозоната и ЕС-27 през второто тримесечие на 2022 година е с 0.6% спрямо януари-март на настоящата година. На годишна база БВП на Еврозоната се е повишил с 3.9% спрямо април-юни 2021 година, а за ЕС-27 е отчетен ръст от 4.0 на сто. И двата показателя са по-слаби от ръста на българския БВП.

Според данните на „Евростат“, България е на осмо място по ръст на БВП на годишна база в ЕС. Пред нас са Нидерландия и Румъния (и двете по +5.3%), Кипър (+6.1%), Испания (+6.3%), Унгария (+6.5%), Португалия (+6.9%) и Словения (+8.3 процента).

По първия показател на тримесечна база, за които има данни в „Евростат“, България дели четвърто място с Испания и Унгария (+1.1%), изпреварени от Швеция (+1.4%), Румъния (+2.1%) и Нидерландия (+2.6 процента).

Отново за сравнение, БВП на САЩ спада с 0.2 на сто през второто тримесечие спрямо предходното първо тримесечие на настоящата година, когато регистрира понижение от 0.4 на сто. На годишна база, обаче, американската икономика нарасна с 1.6 на сто през април-юни, а през януари - март се увеличи повече, с 3.5 на сто.

Ръст на заетостта

Броят на заетите лица, отнесен към работната сила (в диапазона от 20 до 64-годишна възраст), се увеличи с 0.3 на сто в ЕС и Еврозоната през второто тримесечие спрямо предходния тримесечен период. През месеците януари - март в сравнение с последните три месеца на 2021 г. заетостта и в ЕС и в Еврозоната е нараснала - с 0.5 на сто в ЕС и с 0.6 на сто сред страните от валутния съюз.

На годишна база през второто тримесечие заетостта се е повишила с 2.3 на сто в ЕС-27 и 2.4 на сто в Еврозоната, при ръст съответно с 2.8% и с 2.9% през първото тримесечие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във