Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България е получила единодушна подкрепа за членство в Агенцията за ядрена енергия

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова е провела телефонен разговор с генералния директор на Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Уилям Магууд.

"За България ядрената енергия играе важна роля за осигуряване на националната, регионалната и европейската енергийна сигурност", е подчертала Петкова.

По думите ѝ през изминалите повече от четири десетилетия АЕЦ "Козлодуй" е стожер на българската енергетика, осигуряващ повече от 30% от националното производство на електроенергия.

Уилям Магууд е бил запознат от енергийния министър с процедурата за реализация на АЕЦ "Белене", който страната ни разглежда като дългосрочно решение за осигуряване на чиста и надеждна енергия на достъпни цени и за гарантиране сигурността на енергийните доставки в целия регион.

Бъдещото членство на България в Агенцията за ядрена енергия от 1 януари 2021 г. също е било сред обсъжданите теми по време на телефонния разговор. Решение за членството бе взето от българското правителство в края на 2019 г. Към момента разглеждането на българската кандидатура е приключило и всички страни членки на агенцията са подкрепили България. Предстои Съветът на ОИСР също да вземе решение.

Министърът на енергетиката и Уилям Магууд са обсъдили и проекта за създаване на регионална инициатива за ядрен напредък в рамките на АЯЕ. Проектът има за цел да обедини страните от региона на Централна и Източна Европа, заинтересовани от развитието на ядрената енергия за мирни цели. Очертани са четири приоритетни области на бъдещо сътрудничество в рамките на инициативата – анализ и развитие на дългосрочната енергийна надеждност, управление на радиоактивни отпадъци, ефективна комуникация с обществеността и развитие на инфраструктурата и образованието за иновации. България проявява интерес за участие в последните три от тях, е информирала Петкова.

Магууд е представил текущата ситуация в областта на безопасната експлоатация на атомните централи по света и как ядреният сектор се представя по време на кризата с COVID-19. През последните месеци АЯЕ направила проучване за това сред държавите членки. Изводът е, че атомните електроцентрали са изключително надежден и стабилен източник на енергия.

Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) е структура в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие със седалище гр. Париж, Франция. Тя има за цел да подпомага сътрудничеството между страните – членки за високи постижения в областта на ядрената безопасност, технологиите, науката, околната среда и правото. В организацията членуват 33 страни, включително стратегически партньори (Китай, Индия), които оперират почти 90% от инсталираните ядрени мощности в света. Към момента организацията работи по 22 международни проекта, включително със страни, които не членуват в нея.

Facebook logo
Бъдете с нас и във