Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България е нетен износител на малини и череши

През последните години в България при малините се наблюдава устойчивост на плододаващите площи. През тази година те са 18 160 дка, а реколтирани до момента са 1900 декара. Произведеното количество малини досега е в размер на 500 тона. С това се похвалиха производителите наминистъра на земеделието д-р Иван Иванов, който  присъства на откриването на VII-то Национално специализирано изложение за ягодоплодните и Традиционния фестивал на малината в град Лозница.

Малините са един от продуктите с положителен нетен експортен баланс от сектора на плодовете в страната. „Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните съдейства за развитието на ефективно производство на тези култури чрез подобряване на пазарната и технологична инфраструктура и стратегическа инвестиционна политика, насочени към постигане на европейските стандарти в дейността на земеделските стопани и в съответствие с най-добрите екологични практики“, отбеляза аграрният министър.

България е нетен износител единствено на малини и череши, като експортът на малини - свежи и замразени, възлиза на 3620 т през миналата година. Количеството на преработените малини съставлява 2.9% от всички преработени плодове и възлиза на 2840 тона. Броят на преработвателните предприятия в страната е 38.

През 2022 г., във връзка с увеличените разходи, свързани с производство на първична земеделска продукция, се приложи „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие от COVID-19“. Министърът на земеделието Иван Иванов отбеляза, че с оглед противодействие на негативното влияние от войната в Украйна и наложените санкции се предприемат действия от страна на Министерство на земеделието по изготвяне на мярка за подкрепа, съобразно одобрената от Еврокомисията Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката.

През новия програмен период Министерството на земеделието ще полага усилия да улесни малинопроизводителите при кандидатстване по отделните мерки и програми, обеща аграрният министър.

По линия на държавното подпомагане Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните е получила подпомагане за участие в търговски изложения за периода 2015-2021-а. През тази година Държавен фонд „Земеделие“ по линия на схемата на държавна „Помощ за участие в изложения“ е разпределен ресурс в размер на 70 000 лв. на браншовата организация за такива участия.

Благодарение на ценните си качества малината все по-повече се разпространява в България и вече заема големи площи. Отглежда се почти навсякъде. По-разпространени сортове са Виламет, Малборо, Прусия, Нюбург и други и българските сортове Рубин, Самодива, Люлин, Шопска алена и „№ 195“. В диво състояние расте предимно по северните склонове на планините. От един декар малинови храсти се получават 800-900 кг плодове. Рекордните добиви са значително по-високи - до 1500 кг от декар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във