Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България е изпълнила 74% от националната си цел за енергийни спестявания

В резултат на изпълнението на енергоспестяващи мерки във всички сектори на икономиката, както и на приноса на всички задължени лица, за периода 2014-2018 г. в България са спестени 6 167 GWh енергия. С това страната е изпълнила 74.1% от националната си цел за енергийни спестявания до 2020 г. Това е записано в годишния отчет за изпълнението през 2018 г. на Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г., одобрен от Министерския съвет на днешното му заседание.

Според европейската директива до 2020 г. трябва да бъде постигната 20% ефективност на общото енергийно потребление спрямо прогнозите от 2007 г. До 2030 г. целта е 27%.

Отчетът съдържа базова статистическа информация, анализи за състоянието и тенденциите на енергийната ефективност на национално равнище през 2017 г. - последната година, за която има официални статистически данни. Разгледани са отделните сектори на икономиката, като са отразени измененията на основните показатели - брутна добавена стойност, енергийно потребление и енергийна интензивност.

В годишния отчет е направен анализ на изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания на собственици на сгради и на промишлени системи, както и на изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност от търговците с енергия.

Сградите потребяват 40% от енергията в ЕС. На тях се падат и 36% от изхвърлянето на емисии от въглероден двуокис (СО2) в региона. Затова намаляването на енергийното потребление и изхвърлянето на емисии в този сектор е много важно за изпълнението на стратегическата дългосрочна задача за намаляване към 2050 г. на изхвърлянията на парникови газове с 80-95 % от нивото от 1990 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във