Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България е интегрирана към европазара на ел.енергия „Ден напред“ чрез Румъния

"Българската независима енергийна борса" (БНЕБ) започна днес успешно работа в условията на пазарно обединение на границата с Румъния като част от единния европейски пазар „Ден напред“, съобщиха от борсовдия оператор. Първият ден на доставка е 28 октомври 2021 година. Успешното обединение е резултат от тясното сътрудничество между българските и румънските борсови оператори и електроенергийни системни оператори, както и енергийните регулаторни органи на двете страни.

Чрез включването на българо-румънската граница регионът на Югоизточна Европа вече е напълно интегриран към пазар „Ден напред“ в рамките на Европейския съюз.

На пазара „Ден напред“ днес за първи път бе разпределен трансграничен капацитет между Румъния и България чрез алгоритъма Euphemia. Реализираното пазарно обединение позволява едновременно изчисляване на цени на електроенергията и трансгранични потоци в Европа. Ефективното използване на  енергийната система и трансграничните интерконектори в резултат на по-голяма координация между пазарите на енергия добавя стойност в полза на всички пазарни участници.

Интегрирането на границата между пазарните зони на България и Румъния към единния пазар „Ден напред“ е поредно значимо постижение в изпълнение на европейския целеви модел. Освен междусистемния електропровод между Гърция и Италия, пазарите „Ден напред“ в Гърция и България вече са свързани с европейския пазар и на север чрез българо-румънската граница.

На 25 октомври успешно приключиха всички тестове около стартът на проекта за обединение на пазар „Ден напред“ между България и Румъния.

Проектът за пазарно обединение между България и Румъния включва номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и операторите на преносни системи (ОПС) на България и Румъния - "БНЕБ" ЕАД,  OPCOM S.A., "ЕСО" ЕАД и CN Transelectrica S.A. Той има за цел присъединяване на румънско-българската граница към единното свързване на пазарите „Ден напред“ (SDAC). това пък е възможно съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2015/1222 CACM (насоки относно разпределяне на преносната способност и управление на претоварването), което ще позволи разпределение на трансграничната преносна способност и електрическата енергия едновременно.

За SDAC

Единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) в ЕС разпределя ограничения трансграничен капацитет за пренос по най-ефективния начин, обединявайки пазарите за електрически енергия на едро от различни региони посредством общ алгоритъм, отчитащ едновременно трансграничните ограничения при преноса, максимизирайки по този начин ползите за всички участници на пазарите.

Целта на SDAC е да създаде общ за цяла Европа трансзонален пазар за електрическа енергия “Ден напред“. Интегрираният пазар „Ден напред“ увеличава цялостната ефективност на търговията като насърчава конкуренцията, увеличава ликвидността и осигурява по-ефективно използване на ресурсите за производство в цяла Европа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във