Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Булгаргаз" търси оферта за банкова гаранция по договора с AGSC за над 109 млн. долара

Държавната газова компания "Булгаргаз" ЕАД публикува покана за предоставяне на оферта за избор на кредитна институция, която да издаде необезпечена банкова гаранция в полза на Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC), съобщиха от дружеството. С нея ще се обезпечи изпълнението на паричното задължение (109 381 403 долара) на "Булгаргаз" по 25-годишния договор за доставка на природен газ с Държавната нефтена компания на Азербайджан - SOCAR, подписан на 19 септември 2013 година. С тристранен договор от 17 декември 2013 г. SOCAR е заместена във всички права и задължения по договора от Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC).

Законът за обществените поръчки не се прилага за заеми, включително банкови заеми, независимо от това, дали са свързани с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти.

Тази гаранция ще е валидна за срок от пет месеца и ще обезпечава задълженията в размер на шестмесечни плащания. 

При невъзможност за предоставяне на оферта за издаване на банкова гаранция в пълния размер на посочената сума и/или посочените срок и условия се допуска участниците да предоставят оферта, включваща предлаганите от тях размер, срок и условия за гаранцията.

Заедно с това "Булгаргаз" си запазва правото, при липса на подходящи оферти, които да отговарят изцяло на размера срока и условията на процедурата, да започне "пряко договаряне" с участниците, представили оферти, но след подписване на споразумение за конфиденциалност.

Целта на процедурата е да бъдат представени най-малко пет оферти от кредитни институции, които да съдържат предложение за издаване на банкова гаранция за обезпечаване задълженията на "Булгаргаз" по договора.

Срокът за подаване на офертите изтича в 17 часа на десетия ден след публикуване на поканата, като денят на публикуване не се брои. Документите се представят в деловодството на държавното газово дружество.

Срокът на валидност на офертите трябва да е поне 60 дни от крайния срок на подаване на документите и участникът да бъде обвързан с предложенията по совята оферта до сключване на договора.

В края на 2016 г. азербайджанската газова компания AGSC и "Булгаргаз" се договориха за доставката на природен газ за България от находището "Шах Дениз 2" в размер на 1 млрд. куб. м годишно. Те ще се извършват чрез интерконектора Гърция-България (проекта IGB), чието строителство върви.

Facebook logo
Бъдете с нас и във