Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Булгаргаз" ще върне 59 млн. лева на "Топлофикация София"

"Топлофикация София" получи от "Булгаргаз" проект на споразумение, което съдържа изчислените суми за възстановяване по договорите за доставка на природен газ за периода 5 август 2019 г. - 31 март.  Сумата, която е посочена в документа и дружеството ще получи, е 59 милиона лева с включени лихви и ДДС.

"Очакваме Комисията за енергийно и водно регулиране да утвърди ретроактивна цена на топлинната и електрическата енергия за същия период, за да направим съответните преизчисления. Тъй като дружеството произвежда и електрическа енергия, част от посочената сума ще бъде възстановена на фонд "Сигурност на електроенергийната система", коментираха от "Топлофикация София".

Съгласно промените в Закона за енергетиката в 30-дневен срок след получаване на сумата от "Булгаргаз" ЕАД столичната Топлофикация ще извърши преизчислението на сметките на своите клиенти. За абонатите, които заплащат потреблението на топлинна енергия в имотите си по реален месечен отчет, ще бъде направено приспадане на дължимите суми с първата възможна фактура. Ако сумата е по-голяма, приспадането ще продължи до нейното изчерпване.

За клиентите, които заплащат прогнозно месечно потребление, ще бъде направено преизчисляване и възстановяване на сумите в годишната изравнителна сметка, която предстои те да получат до 15 юли. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във