Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

"Булгаргаз" се успа

Странна медийна политика има държавната газова компания "Булгаргаз". Вместо ръководството й да разясни предварително и вразумително пред обществеността защо иска увеличение на цената на синьото гориво, изявлението му дойде едва през тази седмица, когато поскъпването с близо 30 на сто вече е факт и повлече след себе си и редица други тарифи. 

В официалното съобщение до медиите се отбелязва, че цената на природния газ в България е най-добрата в региона и е по-ниска в сравнение с тази от най-ликвидните газови борси в Европа. Средното европейско равнище за 2016-а (по данни на "Газпром") е 167 долара за хиляда куб. м, докато на нашата граница то е било 157 долара с включен пренос през територията на Румъния. "Показателно за ниската тарифа е, че след отварянето на междусистемната газова връзка Русе - Гюргево и точката Кулата - Сидирокастро търговците проявявали огромен интерес само да изнасят газ, но не и да внасят", казват от "Булгаргаз".

В съобщението се разяснява и начинът, по-който се определя тарифата на синьото гориво. Тя зависи най-вече от доставната цена на "Газпром експорт", променяща се всяко тримесечие в зависимост  от стойността на алтернативните горива - мазут със съдържание на 1% сяра и газьол с 0.1% сяра. И третият важен компонент е, че "Булгаргаз" купува газа по пазарни цени в щатски долари, но го продава на своите клиенти на територията на страната по регулирани цени, които се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). "Прилаганите регулаторни методи са разходно ориентирани. Като фактори се отчитат разходите, които "Булгаргаз" прави за доставка на природния газ от внос, от местен добив, от запаси в хранилището "Чирен", както и за нормативно определената компонента за финансиране на работата на компанията, за наложени задължения към обществото и курса на БНБ на лева спрямо щатския долар", посочват от компанията

Оттам не пропускат да отбележат, че за последните две години цената на горивото е поевтиняла наполовина - от 603.14 лв. за хиляда куб. м (януари - март 2015-а) на 286.60 лв. (октомври - декември 2016-а). И дебело подчертават, че не носят отговорност до каква степен рязкото поевтиняване на газа се е отразило върху цените на стоките, чието производство е свързано с тази суровина. Поевтиняване при тях може и да не е имало, но поскъпването сега няма да ни се размине. Самият председател на КЕВР Иван Иванов заяви в едно телевизионно интервю, че сегашното увеличение на цената ще се усети най-силно от хората, които се отопляват от топлоелектрически централи или директно с газ. Но нямало да засегне стоките и услугите. Дано обаче да са го гледали и слушали хлебарите, мелничарите, транспортните фирми, мандрите, таксиметровите компании, хотелиерите и ресторантьорите... Които вече смятат с колко да надуят цените.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във