Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Булгаргаз": Обект сме на безпрецедентна атака

"През последните седмици "Булгаргаз" ЕАД е обект на безпрецедентна и непочиваща на факти атака и дезинформационна кампания", се посочва в позиция на дружеството, разпространена до медиите. В нея категорично се отхвърлят обвиненията като напълно голословни и неотговарящи на истината. Такива били твърденията за износ на природен газ и продажба на "евтин газ" в Румъния от хранилището в Чирен, вместо количествата да бъдат предоставени на регулирания пазар у нас. В действителност 100 процента от количествата, съхранени от "Булгаргаз" ЕАД в ПГХ "Чирен", се предоставят на регулирания пазар за нуждите на крайните снабдители /газоразпределителните дружества/ и на топлофикационните дружества, както и на български индустриални клиенти, уточняват от компанията.

Природен газ на регулирания пазар купуват топлофикационните дружества и газоразпределителните предприятия. Цените не се договарят свободно, а се утвърждават от Комисията за енергийно и водно регулиране по заявление от "Булгаргаз" ЕАД, което се изготвя съгласно Наредба номер 2 от 2013 г., обясняват от дружеството. "Булгаргаз" образува цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи като среднопретеглена стойност при отчитане на последно заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, от местни добивни предприятия и от запаси природен газ с цел продажба, се посочва в позицията.

От газовия доставчик обясняват още, че в микса, формиращ регулираната цена на газа, се включват всички количества по договора с азербайджанската компания със съответната цена, както и всички количества, предвидени за добив от ПГХ "Чирен", съгласно графика, одобрен от "Булгартрансгаз" ЕАД със съответната цена. "За съжаление, нападките отдавна излязоха извън пределите на нормалната обществена дискусия и преминаха границата на некомпетентността до степен, в която създават съмнения за злонамереност и обслужване на икономически интереси извън тези на държавата, битовите потребители на природен газ и българската индустрия. "Булгаргаз" ЕАД ще продължи да полага усилия да предлага на българската индустрия доказано по-ниски цени на природния газ, осигуряващи им ценово предимство в сравнение с техни конкуренти на европейските пазари и най-вече сигурност на доставките, недопускайки недостиг и неизпълнение на заявените за консумация от индустрията количества природен газ, се заявява в позицията", подчертават от дружеството.

"В условията на безпрецедентна енергийна криза в Европа, продиктувана от недостиг и рекордни цени на газа, през последните години "Булгаргаз" ЕАД прехвърля на топлофикационните дружества, газоразпределителните предприятия и индустрията всички ползи от договорите си със своите доставчици, а именно: през 2020 г. 202 млн. лв., а през 2021 г. - приблизително 675 млн. лв., или общо за последните две години сумата достига близо 877 млн. лв. Най-категоричното и високо признание за търговската политика на "Булгаргаз" ЕАД идва от индустрията, която реализира рекордно високи покупки на количества природен газ през 2021 г. от дружеството", се твърди още в позицията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във