Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Булгаргаз" и "Газпром" подписаха анекси към договора за доставки на синьо гориво

"Булгаргаз" съобщи, че с "Газпром" са подписали анекси към Договора за доставка на природен газ, с които той вече е приведен в съответствие с одобрените от Европейската комисия ангажименти. В конкретния случай става дума за изменение на клаузата за преразглеждане на цената, така че всяка от страните да може да задейства преразглеждане на цената, ако  има значителна промяна на икономическите обстоятелства на Европейските газови пазари, които са извън контрола на страните или) ако цената не отразява промяната на цените на границата на Германия, Франция и Италия, или промяната на цените на газа в газоразпределителните центрове (газовите хъбове TTF, NCG и т.н.) в континентална Европа. Честотата на преразглеждане е веднъж на всеки две години, както и извънредно право на преразглеждане на всеки пет години. Първото преразглеждане на цената е допустимо по всяко време, след влизане в сила на клаузата.

На второ място е постигнато споразумение за въвеждане на възможност "Булгаргаз" ЕАД да поиска промяна на точката на доставка (Негру Вода), като поиска всички или част от договорените обеми газ (не по-малко от 50 милиона куб. метра на година и за период не по-малко от 12 месеца) да бъдат доставяни в точка на доставка Берегово, Украйна или Велке Капушани, Словакия. "Булгаргаз" ЕАД може да поиска тази промяна, ако не е в състояние самостоятелно да организира преноса на газ. Уреждат се условията за промяна, основанията за отказ от страна на ООО "Газпром Експорт", както и разрешаване на спорове от Monitoring Trustee (Контролиращ управител), разясниха от българското дружество. 

"Във връзка с подписването на анексите, "Булгаргаз" ЕАД инициира среща с "Газпром Експорт", която се проведе на 28.09.2018г. в гр. Санкт Петербург. В допълнение към темата за ангажиментите, "Булгаргаз" ЕАД постави за обсъждане и други търговски и технически въпроси, с което се даде началото на процес на договаряне за изменение в клаузите на Договора за доставка на природен газ. Следващата работна среща между експерти на двете дружества е планирана през месец ноември 2018 г.", съобщиха от българския държавен доставчик. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във