Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Булгаргаз" е на печалба от 28.7 млн. лева за деветмесечието на годината

Държавната газова компания "Булгаргаз" е формирала печалба от почти 28.7 млн. лв. след облагане с данъци за деветте месеца на годината. Това са записали от компанията в междинния неодитиран финансов отчет до края на септември.

В крайна сметка се оказва, че печалбата на компанията е намаляла с 24.8% спрямо същия период на миналата година, когато е била 35.8 млн. лева.

Доставените количества природен газ през тази година също намаляват с 5.7 млн. мвтч (24.8 на сто) и са за 17.4 млн. мвтч. За същия период на 2019 г. са били доставени 23.2 млн. мвтч природен газ.

Реализираните количества пък спадат с над 4.7 млн. мвтч и са за 17.2 млн. мвтч за деветте месеца на годината. Намалението на консумацията се дължи основно на пониженото потребление в клиентите от отраслите "Енергетика", "Химия" и "Разпределителни дружества".

"Спадовете в секторите са причинени заради намаленото производство вследствие на кризата с коронавируса", обясняват от "Булгаргаз".

Реализираните количества природен газ са на стойност 439 млн. лв. към края на септември. Най-големите разходи на компанията са за покупката на синьо гориво като тези за себестойността на продадения газ са за 414.6 млн. лв.

От газовият доставчик отчитат и увеличение в добивите на природен газ от газовото хранилище в Чирен. Причината за това е била по-високата консумация на синьо гориво през пролетта. В същото време нагнетените количества газ за деветмесечието са 2.5 млн. мвтч, което е с 27% по-малко спрямо същия период на миналата година.

От отчета става ясно още, че търговските вземания на "Булгаргаз" са намалели до 157.5 млн. лева в края на септември, като в края на миналата година те са били за 298.9 млн. лева. За този период задълженията на Топлофикация "София" са били за 111.7 млн. лв. "Булгаргаз". 

Паричните средства по сметките на дружеството са се увеличили значително и за деветмесечието по сметките си "Булгаргаз" е имал над 115 млн. лв., става ясно от отчета.

Facebook logo
Бъдете с нас и във