Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БУЛГАРГАЗ Е ГОТОВ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Булгаргаз ЕАД е единственото енергийно дружество, изпълнило изцяло и навреме ангажиментите на кабинета Костов по тригодишното споразумение с Международния валутен фонд. Тази констатация се съдържа в доклада за финансово-икономическото състояние, изпълнението на инвестиционната програма и подготовката за преструктуриране и приватизация на Булгаргаз, подписан от главния изпълнителен директор на дружеството Кирил Гегов. Документът трябваше на бъде обсъден на последното заседание на парламентарната Комисия по енергетика и енергийни ресурси, но това не стана.
Преструктурирането на газовия монополист започна със счетоводното отделяне на всичките негови дейности: доставка, пренос, транзит, разпределение и съхранение на природен газ. На тази база бяха изготвени счетоводните отчети и баланси на дружеството за 1999 и 2000 година.
През миналата година бяха разработени два варианта за преструктуриране чрез създаването на дистрибуторски компании в отделни региони. Първият предвижда десет основни газопроводни отклонения: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Разград, Хасково, Севлиево, Враца и Плевен, а вторият - седем окрупнени газоразпределителни района - гр. София, област София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Дупница.
Според крайния одобрен вариант, в тези райони ще бъдат лицензирани съответно десет или седем газоразпределителни предприятия. Те ще са със смесено участие - на Булгаргаз, общините и части фирми. Делът на държавното дружество постепенно ще намалява чрез добре познатите схеми - изкупуване или увеличаване на капитала за сметка на общинските и/или частните фирми. С това, според ръководството на Булгаргаз, щяло да се постави началото на раздържавяването на компанията. Вече е направено необходимото и за установяването на собствеността върху земята, на която са изградени разпределителните газопроводи, газоразпределителните станции и другите технически съоръжения извън магистралния газопровод. Изяснява се и въпросът с правата на собственост върху самите съоръжения.
Събрана е също пълна информация за техническите характеристики на всички газопроводни отклонения, станции и съоръжения. Тя е необходима както за осъществяване на селищната газификация, така и за оценяване на самите съоръжения при бъдещата приватизация. Самата им продажба обаче ще изисква в сила да са влезли промените в Закона за енергетиката и енергийната ефективност, а това едва ли ще стане по-рано от октомври тази година. Няма и никакви гаранции, че следващият парламент ще гласува точно промените, които бяха разработени от подчинените на Иван Шиляшки.
Булгаргаз стриктно следи изпълнението на всички споразумения, сключени с нейни клиенти, за обслужване на натрупаните до 30 юни 1999 г. задължения за ползван, но неизплатен природен газ. Благодарение на наложения контрол, до края на миналата година компанията е събрала и внесла в държавния бюджет 160 млн. лева. Съгласно погасителния график, утвърден от финансовия министър, през тази година трябва да бъдат събрани още 42 млн. лв. от просрочените плащания, а до последния срок - 30 юни 2002 г., още 45 млн. лева. От началото на прилагането на оздравителния план на Булгаргаз- 1 юли 1999 г., до края на миналата година газовият монополист е внесъл в хазната 374 млн. лв., включващи ДДС, данък върху печалбата, данък за общините... Освен това през 2000 г. са инвестиране 149.4 млн. лв., от които 141.3 млн. лв. - само за разширяване на транзитната газопреносна система. Приетата тригодишна инвестиционна програма предвижда изграждането на нови транзитни газопроводи с обща дължина 300 км, компресорна станция с мощност 42 МВт, модернизация на две от съществуващите станции, рехабилитация на вече изградени трасета и строеж на оптична телекомуникационна магистрала по протежение на транзитните газопроводи.
За довършване на програмата през тази година Булгаргаз ще вложи 97.6 млн. лева. Парите са предвидени за прокарването на 46 км тръби, за разширяването на компресорните станции Кардам и Странджа, за модернизация на станция Лозенец, за втория етап на новата станция Провадия, както и за последните отсечки на оптичната магистрала. На заседанието си в четвъртък Министерският съвет одобри посочените обекти и средства като приоритет, произтичащ от междуправителствената спогодба между България и Русия от 19 март 1999 г. за разширяване на транзитната газопроводна система. Според спогодбата през 2002 г. през наша територия трябва да бъдат транзитирани към Турция, Гърция и Македония по 18 млрд. куб. м природен газ годишно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във