Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ НАМАЛЯВА КАПИТАЛА СИ

Булгар Чех Инвест Холдинг - Смолян, ще намали капитала си от 403 606 на 397 235 лв. чрез обезсилване на 6371 бр. неразпределени акции, собственост на дружеството. Това стана ясно на общото събрание на дружеството, провело се на 14 декември. Сумата от 6371 лв., с която е намален капиталът му, ще бъде отнесена към фонд Резервен. Акционерите решиха да променят и устава на дружеството.
Булгар Чех Инвест Холдинг изпрати деветмесечието на тази година с нетна консолидирана печалба от 788 хил. лева. За сравнение - за същия период на 2004-а нейният размер е бил 152 хил. лева. Общите приходи от дейността му са се увеличили с 1.1 млн. лв. - до 5.2 млн. лева. Собственият капитал на дружеството е 5.2 млн. лева.
Холдингът притежава дялове в осем дъщерни и шест асоциирани предприятия, между които са Булгар Чех Комерс АД, Егида АД - Ивайловград, Виттел Инженеринг АД - Пловдив, Хемус Автотранспорт АД - Габрово, Лазурен бряг АД - Приморско, ЗММ Свиленград АД и Унитех АД - Троян.
Булгар Чех Инвест Холдинг се занимава с придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, облигации и патенти. В предмета на дейност на холдинга влиза и инвестиционно кредитиране.
Капиталът на Булгар Чех Холдинг е разпределен между група физически лица. Единственото юридическо лице, което държи акции от дружеството, е Хоули Пилана ООД, което от своя страна е собственост на Тома Томов, Христо Христов и чешкото дружество Пилана инструмент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във