Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бъдещите еврофондове ще са фокусирани върху политики за развитие на регионите и градовете

Плевен е земеделски, индустриален и търговски център с диверсифицирана икономика, включваща големи производствени предприятия в областта на тежката промишленост и малки и средни предприятия от леката промишленост.

Плевен е една от десетте големи общини у нас, които са определени за директни бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на регионите", съобщиха от общината.

Това ще бъде името на новата оперативна програма за регионална политика, която ще се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в следващия програмен период 2021-2027 година. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова на заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България и кметовете на десетте най-големи български общини.

Очаква се бюджетът й да надхвърли 3.1 млрд. лв., които ще се използват за постигане на балансирано регионално развитие на страната по три приоритетни оси - интегрирано градско развитие, интегрирано регионално развитие и техническа помощ. Новото в оперативните програми е, че управлението на бъдещите еврофондове се фокусира върху политики за развитие на регионите и градовете.

Приоритет №1 е насочен е към 10 големи общини – Плевен, Видин, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, София и Благоевград. Те са обособени в четири клъстера - по райони от ниво 2 и отчитайки функционалните връзки между тях. За всеки от клъстерите на база четири показателя - население, територия, БВП и инфраструктура, ще се задели процент от ресурса. Една трета от бюджета на всеки клъстер ще е за участие на градските общини в интегрирания териториален подход с по-малките общини. 

Плевен ще участва в Приоритет №1. Общинската администрация на града ще бъде и териториален орган по програмата. Към него ще функционират Звено за подбор на проекти, формирано от общински експерти, с възможност за привличане и на външна експертиза. То ще извършва дейности по информация и публичност - обсъждания и обществена подкрепа за проектите, както и по предварителния им подбор, посочват от община Плевен.

Плевен е седмият по големина град в България. Той е административен и стопански център на едноименните област и община и е част от Северозападния район за икономическо планиране.

Плевенска община е разположена в сърцето на Дунавската равнина в Северна България, което определя значението й като важен административен, икономически, транспортен, газоразпределителен, политически и културен център. Град Плевен се намира на 170 км от столицата София, на 320 км от Черноморския бряг, на 30 км от река Дунав, на 130 км от Дунав-мост и на около 70 км от Стара планина.

До града се достига по първокласен път София-Варна (Е83), по второкласен път Никопол-Плевен (II-34), второкласен път Ловеч-Плевен (II-35). Достъпът до града по река Дунав се осъществява чрез ферибота Турну Мъгуреле-Никопол, отстоящ на 57 км, и пристанище Сомовит - на 31 км от града.

Община Плевен е с население от около 129 781 жители, като в състава й са включени 25 селища /два града и 23 села/.

Плевен е земеделски, индустриален и търговски център с диверсифицирана икономика, включваща големи производствени предприятия в областта на тежката промишленост и малки и средни предприятия от леката промишленост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във