Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БЪДЕЩЕТО НА ДАНЪЦИТЕ

ИЛИ РЕФОРМАТА И СПЕКУЛАЦИИТЕ С НЕЯ

Напоследък сме свидетели на истински спекулации на тема данъци - данъчна реформа, данъчни ставки, нулеви ставки, данъчни ваканции и т. под. Какво мога да кажа по всичко това? Най-напред трябва да е ясно, че правителството на Иван Костов направи много сериозна данъчна реформа, която започна още от началото на 1997 г. и приключи през 2000 година. Тази реформа имаше за цел две неща:
- Първо, да подготви данъчната администрация, като я преструктурира, за да може тя да обхване онзи огромен брой данъкоплатци, които се нароиха през последните пет-шест години. Основният проблем на данъчната администрация до 1996 г. беше, че тя не успя да се справи с многото на брой данъкоплатци. Някога беше лесно - държавни предприятия, сравнително малко на брой, лесно се обхващат. Беше много по-лесно да се осъществява събираемостта на данъците. Когато се нароиха всички тези частни фирми, се видя, че данъчната администрация не може да се справи със своите основни задължения. Така че едно от първите неща, които направи нашето правителство, беше да модернизира и преструктурира данъчната администрация - успешно, според мен.
- Второто много важно нещо, което беше основен недъг на данъчната система в България до 1996 г., бяха стотиците облекчения, преференции, заобикаляне на закона, недостатъчно регламентирани подзаконови документи. Най-лошото бе, че тези многобройни изключения и освобождавания от данъци рязко бяха свили данъчната основа. А върху много малка основа не можеш да събереш достатъчно средства в бюджета, за да позволиш държавата да осъществява своите публични функции. Затова се бе стигнало до другата крайност - много високи данъчни ставки. Това заварихме в началото на 1997 г. и точно това беше предмет на тази голяма данъчна реформа, която правихме последните четири години. Бързо и рязко, бих казал, свихме ограниченията, изключенията, преференциите. Разширихме базата и това ни даде възможност всяка година плавно и постепенно да намаляваме данъчната тежест. Нашият принцип е широка данъчна основа - ниски данъчни ставки. Това постигнахме за тези четири години. Всички са свидетели за постепенното намаляване на данъците. Сега - чак през 2000 г., в резултат на тази правилна и точна икономическа политика в България бе създаден фундамент на финансова и макроикономическа стабилност. На базата на него ние вече можем да преместим акцента на икономическата си политиката към висок и траен икономически растеж.
Акцентът, прехвърлен върху икономически растеж, задава основните параметри на данъчната политика, която провеждаме от 2000 г. - и тя е рязко намаляване на данъчните ставки по отношение на онези данъци, които имат пряко отношение към високия икономически растеж. Такъв е например данъкът върху печалбата.
Тук искам да кажа няколко думи за ширещите се напоследък спекулативни, според мен по-скоро предизборно-популистични, ангажименти на някои политически сили, които обещават някои екзотични действия по отношение на данъците в България. Бих помолил хората да не вярват на тези доста необмислени приказки! Защо? Ами, става дума за редица последователни действия, които до висока степен синхронизираха данъчните закони с европейските закони. Това е една последователна, логична политика, технологично добре построена, която бе наблюдавана много внимателно от МВФ. Тази политика бе изготвена не само от наши специалисти, но и от много висококвалифицирани екипи на МВФ, на САЩ и на ЕС. Понастоящем ние имаме данъчно законодателство, което до голяма степен е синхронизирано с европейското и ако някой сега рече да обърне надолу с главата всичко това, ще трябва да започне отначало. Но той трябва да знае, че България моментално ще бъде изолирана, както някога, не само от международните финансови институции - те са на първо място. Може би видяхте вече тревогата на Световната банка по тези въпроси. Сега очаквам реакция от МВФ.
Проблемът на България - при подобно развитие на нещата, ще дойде от отказа на ЕС да преговаря с държава, която не желае да приеме данъчното законодателство на Общността. И ако тези хора съзнават какво говорят, те би трябвало, според мен, да намалят популизма си, защото той вреди на България в момента. Особено след като сме отворили преговорната глава Данъчна политика с ЕС. Казвам, че нашето данъчно законодателство във висша степен е синхронизирано с европейското. В момента се изготвя съвместна позиция между България и ЕС по този въпрос и в тази съвместна позиция ще има някаква малка, бих казал по-скоро фина, настройка на нашата система към ЕС. Затова всеки, който иска да поеме отговорностите на управлението на държавата и същевременно не отказва да следва пътя на приобщаване към Европа, не може да не се съобразява с тези дадености. Всички други приказки са просто предизборен популизъм.
Имаме уникалния шанс след шест години да станем член на ЕС. Какво означава това? Това означава много пари всяка година. При това пари, които ние не връщаме, не увеличават държавния дълг. Става дума за около 300 млн. евро годишно (това са 600 млн. лв.), които ще влизат в България през следващите шест години за инвестиции, за структурни реформи. Това са пари, които ще донесат растеж на България, това са пари, които дават възможност България много бързо да настигне средноевропейските държави. Спомняте ли си какво беше положението с няколко държави, които днес са членове на ЕС, например Португалия, Испания или защо да не вземем Гърция? Ами те преди да станат членове на ЕС, бяха на нашето дередже. Днес и Гърция, и Испания, и Португалия са цветущи държави и станаха такива за броени години. Защото когато ЕС вземе свой нов член, той първо се погрижва този негов член да стане достатъчно приемлив за останалите страни на Общността и му помага. Затова казвам - уникален шанс имаме сега. И тези момчета трябва да знаят какво вършат, ако продължат по този същия път. Какво ще направят ОДС през следващата година, за да преминем от стабилизация към висок и стабилен икономически растеж? Ще поддържат подходяща данъчна политика, но в рамките на възможностите, които дава ЕС. Какви са те? Най-напред данъкът върху печалбата, който е свързан най-пряко с икономическата активност, ще намалее с още 5 процентни пункта за големите фирми и единната ставка ще стане 15 процента. Това ще бъде една от най-ниските данъчни ставки в Европа. Мисля, че в нито една европейска държава този данък не е под 13%, освен в една или две държави, близки до нашата.
Предвиждаме също така много сериозни мерки по отношение на стимулиране на инвеститорите и на рязко увеличаване на инвеститорския интерес. Надяваме се да заинтересоваме инвеститорите по следните няколко начина: първо - нова група от високотехнологични активи да ползват ускорена амортизация, рязко ускорена амортизация.
Следващата стъпка е да се намалява облагаемата печалба с 10% от средствата, с които са учредени дружествата или с които е увеличен капиталът им - ако тези средства се изразходват за инвестиции, с тях ще се намалява облагаемата печалба.
При инвестициите на зелено също има две сериозни облекчения. До този момент регистрацията по ДДС ставаше незабавно за инвестиция над 1 млн. долара. Сега обещаваме да намалим този праг четири пъти и над 500 хил. лв. да даваме възможност за незабавна регистрация по ДДС. Вторият момент е връщането на данъчния кредит. Данъчният кредит за тези фирми (с инвестиции над 500 хиляди) ще се връща, както на износителите, в срок от 45 дни. Това до този момент беше сериозна пречка пред големите инвеститори, сега тази пречка е премахната.
Много важно е също така да стимулираме разкриването на нови работни места. Не е тайна, че високата безработица в България е нещо, което не може да продължава повече, и ние не искаме това да продължава. Съвсем друг е разговорът за причината - защо се стигна дотам като неизбежна последица от късните реформи, от компресирането в един малък период от време на всички тези болезнени, но жизненоважни за България реформи. Те обаче генерираха безработицата. Сега ние ще се справим с нея.
Ето и начинът, по който ще стане. Най-сериозният, бих казал, данъчен бич за работодателите, това е много високата социална осигуровка. Социалното осигуряване е по-тежко от всички данъци. Ние миналата година го намалихме с три процента. Сега отиваме в две посоки - още едно намаляване на тази социална ставка, успоредно с това в няколко години намаляване и по-справедливо разпределяне на тежестта на тази социална ставка между работодателя и работника, докато стигне по 50 процента. Преди тя беше изцяло ангажимент на работодателя, инвеститора в нашия случай. Сега вече 80% от тежестта остават за него, 20% за работника. След няколко години тази скала ще отиде наполовина - 50 на 50 процента.
Следващият сериозен стимул е свързан с новите работни места. Облагаемата печалба ще се намали с 10% от разходите за труд и социално осигуряване на работниците при разкриване на новите работни места, като се съпоставя броят на работните места тази година спрямо миналата година. Смятам, че с тези сериозни мерки за стимулиране на растежа и на инвестициите ние ще успеем рязко да повишим икономическия растеж, без това да причини проблеми по време на преговорите ни с ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във