Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бъдещето е на малките, но екологични пивоварни

Лидери в пивоварния бранш, политически ръководители и експертни групи бяха част от Форума за устойчивост, организиран от Пивоварите на Европа в Брюксел. Събитието се проведе за първи път виртуално, в рамките на ежегодната Зелена седмица на Европа. От България се включиха представители на Съюза на пивоварите. 

Форумът бе открит със специална сесия от депутатите, подкрепящи Бирения клуб към Европейския парламент. Тя събра редица представители на ЕП и експерти, които обсъдиха Зелената сделка на Европа и как пивоварният сектор се вписва в тази стратегия. По време на четирите технически сесии бяха демонстрирани най-добрите зелени практики в сферите на биоразнообразието, възобновяемата енергия и потенциалните възможности за изграждане на малки, но екологични пивоварни. Като допълнителен ключов елемент на събитието бяха изразени гледните точки на Европейските институции и на водещите производители на Стария континент.

Пивоварите на Европа категорично подкрепят кръговата икономика, затова и браншовата организация работи активно със своите членове за въвеждане на екологични практики в предприятията, по веригата на доставките си и чрез промяна на потребителските навици и поведение. Европейските микро и макро пивоварни са въвели директни подобрения при използването на вода, енергия, транспорт и опаковки и намаляване на емисиите на CO2.

През последните 5 години българските производители на бира са инвестирали приблизително 30 милиона евро в екологични и иновативни решения, чиято цел е намаляване потреблението на ресурси и подобряване на еко отпечатъка на индустрията. В сравнение с 2015 г. предприятията отчитат намаляване на потреблението на вода с 4-6% и с 8-10% редуциране на потреблението на електроенерия, необходимо за производство на 1 хектолитър бира. 

Големите пивовари у нас са постигнали също 90% биологично пречистване на отпадните води, инвестирайки в био-анаеробни инсталации. Те позволяват производството на биогаз, който може да се използва като алтернативно гориво. На годишна база бирените компании в страната намаляват използването на хартия до 200 тона, като така предотвратяват изсичането на 2600 дървета. А според изчисленията на експерти рециклирането на 20 000 кенове за бира, спестява енергия, равна на тази на 1000 л. бензин. Годишно у нас се преработват около 3400 тона бирени стъклени бутилки, като по този начин се редуцира отделянето на 1100 тона въглероден диоксид. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във