Банкеръ Daily

Управление и бизнес

БТПП подкрепя създаването на електронна трудова книжка

Българската търговско-промишлена палата изразява подкрепа на предвижданите промени в Кодекса на труда, с които се предлага въвеждането на електронна трудова книжка, съобщиха от работодателската организация.

От палатата смятат, че това е стъпка в правилната посока, която ще облекчи както работодателите, така и работниците и служителите. С предвижданите промени ще бъдат премахнати негативните последици от загуба или унищожаване на трудовата книжка или липса на някои от задължителните реквизити, като подпис и/или печат. Също така ще бъдат премахнати част от недостатъците като допускане на грешки при попълването, трудното разчитане, липсата на достатъчно място за попълване и други.

Електронната трудова книжка ще позволи информацията в тях ще може да бъде структурирана в национален обхват, като по този начин ще бъде повишен контролът и ще намалят трудово-осигурителните измами.

В същото време от БТПП имат и своите забележки към законопроекта. Експертите й отбелязват, че липсва информация в каква база данни ще се съхранява информацията от електронните трудови книжки. В мотивите е посочено че, услугата би могла да се изпълнява от е-услугите на НАП или НОИ. В случай, че бъде използвана съществуваща база данни това ще спести значителни разходи за изграждането на една изцяло нова.

От БТПП обръща внимание и на факта, че в законопроекта липсва финансова обосновка колко би струвало изграждането и поддържането на регистър/база данни, в която да се съхранява информацията от електронните трудови книжки.

В законопроекта е посочено, че срокът за влизане в сила на промените е една година след обнародването му в "Държавен вестник". Експертите на палатата обръщат внимание, че ще е необходим срок за изграждането на регистър, макар и във вече съществуваща база данни. Значително време ще отнеме и въвеждането на информацията от хартиената трудова книжка в електронния й вариант. В мотивите е посочено, че въвеждането на информацията от трудовата книжка в електронния регистър ще е задължение на работодателя. От палатата обаче считат, че работодателите не следва да бъдат натоварени с цялата работа по въвеждането на данните от трудовите книжки. Необходимо е по време на създаването на базата данни, наличната необходима информацията, която се съхранява в базите данни на НАП и НОИ, да бъде мигрирана в личните „досиета“ на служителите.

Работодателите трябва да има единствено задължението да проверят наличната информация и само при необходимост да добавят и коригират, като накрая потвърдят данните, смятат от палатата. По този начин, значително ще се облекчи работата на служителите, които трябва да въведат данните от трудовата книжка. Така ще се избегне и допускането на повече грешки. Предвиденият срок от една година за влизане в сила на промените е достатъчен при условие, че работата бъде правилно разпределена между отговорните страни в процеса, отбелязват от БТПП.

Facebook logo
Бъдете с нас и във