Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БТК ЩЕ ПЛАЩА, АКО ЗАКЪСНЕЕ С ОТКРИВАНЕТО НА НОВ ПОСТ

На стоическото чакане за откриването на нов телефонен пост вече му се вижда краят. С публикуваните в началото на седмицата нови общи условия на БТК дебненето с месеци на техниците при платена такса за включване ще остане в историята. В документа е записано, че в рамките на десет дни компанията трябва да свърже абоната към мрежата. Ако това не стане, за всеки ден закъснение БТК ще дължи неустойка от 1% от внесената от клиента първоначална сума. Наред с това при спиране на телефона за повече от два дни по вина на компанията тя ще обезщетява клиентите си с 30 на сто от месечния абонамент за услугата. При неотстраняване на повредата в рамките на 11 до 20 дни на клиента ще се възстановява целият абонамент. Най -печеливши ще са абонатите, останали без телефон повече от 20 дни. В този случай те няма да плащат два месечни абонамента.Новите ни общи условия дават на българските потребители същите права, с които се ползват абонатите в Европейския съюз, заяви главният изпълнителен директор на БТК Денис Уолах. Но не са за подценяване и вратичките, които си е оставила компанията. Ако например клиент закъснее с плащането на сметката си повече от два пъти за шест месеца, той автоматично минава в рисковата категория и телекомът ще изисква от него задължително обезпечение под формата на гаранционен депозит или банкова гаранция. Размерът им ще се определя от средномесечното потребление на абоната за последните шест месеца. БТК ще може да ги използва за покриване на неплатени сметки, включително с дължимите лихви.По новите общи условия сметките вече ще се плащат от 14-о до 29-о число на следващия месец (досега това ставаше до 25-о число). От 30-ия ден на следващия месец до 5-ия ден на по-следващия абонатът ще може да плати фактурата си с лихва, като през този период компанията е длъжна да им напомни с обаждане да се издължи. Сигналът ще бъде спиран на 6-о число. Клиентите на БТК занапред ще имат възможност да проверяват месечните си сметки по телефона чрез електронната страницата на компанията или в бизнес центровете й в цялата страна. На потребителите с цифрови телефонни апарати ще бъде предоставяна подробна сметка. Докато телекомуникационната компания представяше новите правила, Комисията за защита на конкуренцията й поднесе един неособено приятен сюрприз. Антимонополистите й наложиха две глоби от по 50 хил. лв. за злоупотреба с монополно положение. Причината е в отказа на БТК да предостави на другите ИНТЕРНЕТ-доставчици ADSL инфраструктурата (позволяваща високоскоростен достъп до глобалната мрежа). Според КЗК този отказ лишава останалите фирми от възможността да са реални конкуренти на телекома. По този начин БТК си осигурява завоюването на господстваща позиция на пазара на ADSL достъп до ИНТЕРНЕТ, като си гарантира положението на единствен доставчик. Дружеството не може да приведе никакви неоспорими аргументи за наличието на технически или технологични пречки за предоставянето на този вид достъп, смятат антимонополистите. В решението на Комисията за защита на конкуренцията се казва още, че БТК трябва да отстрани нарушението до три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във