Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БТК ЩЕ НАЗНАЧАВА ПЕРСОНАЛ С ПОСРЕДНИК

Българска телекомуникационна компания (БТК) обяви открита процедура за избор на консултантска фирма, която да изработи единна примерна методика за назначаване и управление на кадрите в администрацията си. Документи за участие могат да бъдат получени в Централното управление на телекома.
В конкурса могат да участват юридически лица, които отговарят на изискванията на чл.24, чл.27 и чл. 28 от Закона за обществените поръчки. Те трябва да предоставят списък на специалистите, които ще работят по темата, и документи за тяхната квалификация. Минимумът на необходимите дипломи е бакалавърска степен в сферите на икономиката, психологията или управлението на човешките ресурси. Необходимо е и приложение за техническото осигуряване за извършването на одита над човешкия ресурс на компанията. Като бонус ще се смята представянето на документ, с който кандидатите удостоверяват, че са лицензирани по Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност за информиране и наемане на работа.
БТК е поставила и условие победителят да направи пълен преглед и анализ на недостатъците на действащата система за подбор на персонал. Той трябва да е готов да изпълнява изцяло задълженията си до четири месеца след обявяването на резултатите от процедурата.
Компанията обяви също така и конкурс за възлагане на поръчка по изработка, доставка и монтаж на визуално-комуникационна система и на офисно мебелиране за Телефонната палата на ул. Гурко4. Срокът на втория конкурс е до първи март 2001 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във