Банкеръ Daily

Управление и бизнес

БСК с предложение за намаляване на ефекта от растящите цени на квотите за емисии на СО2

Общото годишно производство на електроенергия от кондензационни (въглищни) централи е около 20 тераватчаса /TWh/, а само 2 TWh от тях са за регулирания пазар, за които не се заплащат въглеродни емисии. Постепенното увеличение на това количество ще намали общите разходи за емисионни квоти и ще улесни прехода към ниско въглеродна икономика. Това е предложението на Българската стопанска камара /БСК/, изпратено до секретариата на Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/, относно намаляването на негативните ефекти от нарастващите цени на квотите за емисии на парникови газове. Предложението е направено във връзка с предстоящото по-късно днес обсъждане в НСТС на декларация на КНСБ относно пазара на електроенергия в България.

Според БСК цената на битовите потребители трябва постепенно да се обвърже по-тясно с тази на свободния пазар, като се осигурят ефективен достъп и стимули битовите потребители да излязат на свободния пазар. От Камарата смятат още, че трябва да се ограничи административната намеса на Българската независима електроенергийна борса. Съществуващият механизъм за доплащане над референтната цена води до увеличаване на разходите на стопанските потребители, допълниха от БСК.

За да се запази конкурентоспособността на международните пазари на индустриалните потребители, своевременно следва да се компенсират допълнителните непреки разходи, произтичащи от високите цени на СО2 и от преференциалните изкупни цени по сключени дългосрочни договори с кондензационни централи, осигуряващи държавна помощ в разрез с правилата на вътрешния пазар. За целта следва да се използват и възможностите за подпомагане от Модернизационния фонд на ЕС, се посочва още в позицията на Българската стопанска камара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във