Банкеръ Daily

Управление и бизнес

БСК е против увеличението на минималната работна заплата

Българската стопанска камара не подкрепя предложението за увеличение на минималната работна заплата от 610 на 650 лв., от 1 януари догодина.

Това е записано в писмо на бизнес организацията до вицепремиера Марияна Николова и финансовия и социалния министър, публикувано на сайта на Камарата.

Според работодателите, рязкото повишаване на минималното възнаграждение ще създаде условия за повишаване на безработицата в малките и средните общини, където пандемията допълнително усложнява ситуацията. Бизнесът ще бъде принуден да освобождава работници и служители, което ще засегне предимно секторите "Туризъм", "Услуги" и "Строителство".

Ето и пълния текста на становището:

Увеличението на МРЗ следва поетите предварителни обещания при липсата на механизъм, критерии и прозрачна методология за нейното определяне, в съответствие с многократно отправените специфични препоръки на ЕК и при неспазване на принципите и изискванията на ратифицираната и влязла в сила Конвенция 131 на МОТ.

Неясни и непрозрачни към момента остават използваната методология, модели, очаквания и конкретни изходни параметри, на основата на които се определят прогнозните размери на МРЗ, компенсацията на един нает и други ключови показатели с критично значение за икономическото състояние на отделни предприятия, отрасли и общини, и преди всичко тези - с ниско равнище на произведена добавена стойност, заплащане на труда, социално включване и висока безработица.

Предвиденият ръст от около 6,6% на МРЗ за 2021 г. не съответства на настоящите и очакваните стойности на ключови параметри, регламентирани от Конвенция № 131 на МОТ, като общо състояние на икономиката, на промените в производителността и инфлацията, както и на свързаните ефекти, повлияни от продължаващата извънредна епидемична обстановка и глобални въздействия върху икономиката и заетостта.

Конкретно, предвиденият ръст не съответства на спада в производителността, БВП и на увеличаващата се безработица. По данни на НСИ, сезонно изгладените данни за БВП по предварителни оценки показват спад от 8.2%през второто тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на м.г., инфлацията от началото на годината е -0,5%, а годишната инфлация за октомври 2020 г. спрямо октомври 2019 г. е 0.8%.

Рязкото повишаване на размера на МРЗ ще създаде условия за повишаване на безработицата в малките и средни общини, където в условията на пандемия местните работодатели имат големи ограничения в своята дейност. Спазването на изискванията за въвеждане на нов, по-голям размер на МРЗ ще ги принуди да освобождават работници и служители. Това ще засегне предимно секторите туризъм, услуги и строителство, които са основна възможност за заетост на голяма част населението.

С оглед на горните мотиви, Българската стопанска камара не подкрепя предложението за увеличаване на размера на минималната работна заплата (МРЗ) от 610 на 650 лв. от 1 януари 2021 г.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във