Банкеръ Daily

Управление и бизнес

БСК алармира за нарушение на европейска директива

Изпълнителният председател на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев е изпратил писмо до служебния премиер Георги Близнашки, в което обръща внимание на наказателната процедура на Европейската комисия срещу България за неспазване на европейското законодателство чрез въвеждане на минимални тарифи на ветеринарномедицинските услуги.


"В съответствие с "политиката за нулева толерантност", обявена през юни 2012 г., ЕК стриктно следи прилагането на Директивата за услугите в страните-членки. В тази връзка на 25.09.2014 г. Комисията изиска България да спази правилата за установяване и свободно предоставяне на услуги, заявени в Глави 15 и 16 на Директивата за услугите от 2006 г.", посочва Данев.


В писмото си председателят на БСК подчертава, че в момента България все още налага минимални тарифи за услугите, предлагани от ветеринарните лекари, което ограничава свободата за предоставяне им от страна на чуждестранни доставчици. По този начин се препятства навлизането на нови оператори на пазара и конкуренцията по отношение на цените за тези услуги. Затрудненият достъп до пазара лишава клиентите от възможността да ползват услуги на по-ниска цена. ЕК изисква България да отмени тези минимални тарифи в двумесечен срок, като в противен случай ще се обърне към Европейския съд.

"Европейската бизнес конфедерация BUSINESSEUROPE и Българската стопанска камара, като неин член, изцяло поддържат политиката за нулева толерантност на Комисията по отношение на разширяващата се практика на отделни професионални гилдии да въвеждат минимални цени за техните услуги. Освен ветеринарномедицинските услуги, подобни противоречащи на европейското право ограничения се налагат и при строителните, проектантските, нотариалните, адвокатските, брокерските и други услуги, които също могат да бъдат обект на сезиране и санкции от страна на ЕК.

"Правилният подход според нас е не въвеждане на минимални цени на услугите, а на минимални знания, квалификация и компетентности за упражняване на професионална дейност и предоставяне на услуги, гарантиращи тяхното качество, при осигуряване на ценова конкуренция. Тази позиция е в синхрон и със становищата и практиката на Комисията за защита на конкуренцията", препоръчват от БСК.

За изпълнение на предписаните от ЕК действия предлагаме спешно нормативно да бъде забранено въвеждането на минимални цени на услугите, като вече въведените такива бъдат премахнати. Българска стопанска камара ще подкрепи експертно Вашите усилия за постигане на пълно съответствие с разпоредбите на европейското право с цел отстраняване на пречките пред нови участници на пазара и осигуряване на ценова конкуренция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във