Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Брокерите на борсата и компаниите са изправени пред труден избор


"ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК"

Януари - март 2021 г.

От 2006 г. в. "БАНКЕРЪ" всяко тримесечие представя две свои уникални класации: за "Инвестиционен посредник" и за "Управляващо дружество". На тази база отличава най-добре представилите се през годината дружества от двата сектора

"Елана Трейдинг" оглави подреждането като най-добър инвестиционен посредник у нас за 2020 година. 

Сега  публикуваме   поредната годишна класация за пазарното представяне на дружествата - инвестиционни посредници през първото тримесечие на 2021 година. Данните, на основата на които е направено подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от "БФБ-София" АД, използвани са и собствени изчисления на редакцията.

Класацията обхваща периода от 1 януари 2021  до 31 март същата година.


И през първото тримесечие на 2021 г. ковид пандемията властваше върху икономиката и живота на хората. Ваксинацията бавно набира скорост, а производството и потреблението все още са далеч от нивата преди март миналата година. Съответно и приходите на компаниите и домакинствата остават ниски. Целта на всеки е запазване на икономическата активност, доколкото е възможно. 

Българите все още не припознават "Българска фондова борса" АД като място за по-големи инвестиции. Пандемията пък силно промени навиците за работа, учене и забавление, които се пренесоха вкъщи. Тревогите около пандемията логично са увеличили харчовете за здраве, за техника и домакински уреди. 

В тази ситуация пазарът на инвестиционното посредничество у нас няма как да процъфтява. Общо 36 брокери са сключвали сделки на пазара. По-нисък е оборотът през първото тримесечие, макар че са сключени повече сделки на "Българска фондова борса" АД спрямо последното тримесечие на миналата година. Изтъргуваните акции са двойно по-малко на месечна база. 

Депозитът остава начело в списъка на спестяване и през месеците януари-февруари-март.  В България има около 60 млрд. лева по банкови сметки на домакинствата, които са на отрицателна лихва, а от тях 10 милиарда са на фирми. А това са пари, които не работят за икономиката, а и за личното богатство на българите.

Индексите на БФБ приключиха първото тримесечие с повишение, но техният ритъм бе поддържан от отделни публични компании. С най-голям ръст се отличи SOFIX, който добави 12.23% към стойността си спрямо края на миналата година. Индексът на "сините чипове", макар и с малко, успя да премине и кота 500 и стигна до 502.28  пункта. Компаниите от базата за изчисляване на индекса дружно го подкрепяха. BGREIT, измерващ представянето на дружествата със специална инвестиционна цел, които работят в сектора на недвижимите имоти, се повиши със 7.08 на сто. В същото мреме BGTR30 добави 7.89%, а BGBX40 - 11.61 процента. 

Несигурността около развитието на Ковид пандемията остава пречка пред активност на капиталовия пазар. 

И през първото тримесечие имаше нови емисии от акции и облигации, които публичните компании предложиха на борсовите играчи на "БФБ-София", и заедно с това допълниха финансовите си резерви. Борсово търгуваният фонд "НБТФ Експат Голд"  беше вписан в регистъра на фондовата борса. Облигациите на "Велграф асет мениджмънт“ АД и на "Евролийз груп" вече се търгуват на "БФБ-София". Новата емисия акции, издадена от "Топлофикация-Русе" АД, бе регистрирана за търговия. Така че инвеститорите могат да избират в момента измежду 87 емисии акции и 73 на облигации, както и дялове от 15 борсово търгувани фондове. 

И в края на март на БФБ има компания, която е с милиардна пазарна капитализация, вярно в лева, но все пак е важно. Борсовите играчи оцениха акциите на "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД на 14 лева за един брой, което означава, че компанията струва 1 150 800 000 лева. 

Данните, които събрахме за  дейността на инвестиционните посредници през първите три месеца на тази година не промениха съществено подреждането на тези дружества в сравнение с крайното класиране на в. "БАНКЕРЪ" от 2020-а. Този път само три от тях успяха да вземат точки по всички показатели, което пък ги постави на челните места в класацията. 

Общо тринадесет от тези дружества взеха точки по отделните критерии, а девет от тях получиха възможността (съгласно правилата) да се състезават за разпределението на местата в крайното класиране.

Изчисленията показаха леки вътрешни размествания в подреждането. На върха стана рокада. Този път "Карол" е първи в класацията. Логично, след като фирмата от групата "Карол" е сред номинираните по всички критерии (и три първи места) на класацията. А резултатът й от 39 точки (от 40 максимално възможни) я направи

"Най-добър инвестиционен посредник"

 на първото тримесечие. "Елана Трейдинг", също е с четири номинации, но отстъпи едно място надолу и е на второто място с 33 точки. Тройката се допълва от "Капман" (с четири номинации и една първа позиция) и 24 пункта.

Най-голям скок по стълбицана направи "Първа ФБК", която от третото място в края на декември слезе до осмото място в края на март. 

През трите месеца на тази година само ОББ спечели точки по отделните критери, но те не й достигнаха да влезе сред номинираните в крайното класиране.

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

МЯСТО     ДРУЖЕСТВО                                                            ТОЧКИ

1.               "Карол" АД                                                                    39

2.               "Елана Трейдинг" АД                                                   33

3.               "Капман" ЕООД                                                            24

4.               "АБВ Инвестиции" ЕООД                                            22

5.               "БенчМарк Финанс" АД                                               19

                  "Евро-Финанс" ЕАД                                                     19

7.               "София Интернешънъл Секюритиз" АД                    16

                  "Първа ФБК" ООД                                                        16

9.               "Реал Финанс" АД                                                         10

Забележка: Максималният брой точки е 40.

 

Инвестиционната активност естествено отразява стреса от пандемията. В тази ситуация показателят

оборот на "БФБ-София"

точно измерва случващото се. Общият оборот през първото тримесечие е в размер на 157.69 млн. лева и е по-нисък в сравнение с последната четвърт на миналата година, което е резултат и от двойно по-ниския обем, изтъргувани ценни книжа от борсовите играчи.

Нито един от банковите инвестиционни посредници не попадна сред номинираните по този показател.

Оборот от по над 10 млн. лева има по сметките на девет дружества. Лидерската позиция е "Карол". Неговите брокери са превъртели в своите покупко-продажби 28.95 млн. лева. "Евро - Финанс" е най-близкият преследвач с 26.89 млн. лева.  Тройката се допълва от "Реал Финанс". На неговата сметка са записани договори на обща стойност 22.40 млн. лева. 

Небанковите инвестиционни посредници се представят отлично и по показателя

сключени сделки на "БФБ-София"

Седем от дружествата се отличават сред "колегите си", тъй като са сключи по над 1000 контракта за периода. Прави впечатление, че през първото тримесечие са подписани повече покупко-продажби спрямо последната четвърт на миналата година - 34 124, при 24 566 в края на декември, сочи борсовата статистика. Но пък двойно по-малко е броят на изтъргуваните книжа - над 40 млн. срещу 88 милиона. "Карол" отново е лидер, както бе и в последните няколко годишни класации. Брокерите му са извършили 14 403 покупко-продажби през периода. "Елана Трейдинг" го следва с общо 7464 сделки, а "БенчМарк Финанс" е на третата позиция - с 3317 договора. Близо до тях е "Първа ФБК" с 3123 покупко-продажби. Дружествата, които допълват Топ 10 по показателя имат по по-малко от хиляда сделки по сметките си.  

В Топ 10 на инвестиционните посредници по брой контракти през периода са и два от регионалните брокери. Брокерите на пловдивския "Юг Маркет" са сключили 1510 сделки, а тези на варненския "Реал Финанс" се отчита с 716 договора.

"Обединена българска банка" е едиствената сред брокерите с най-много сделки за първото тримесечие.  

Фирмите, които имат планове за развитие използваха фондовата борса, за да финансират бизнеса си с емисии от нови акции и облигации. Седем от лицензираните инвестиционни посредници са участвали в подготвката на проспекти за различен тип ценни книжа през първото тримесечие. "АБВ Инвестиции" и "Капман" са били най-ангажирани през периода. Всяко от тези дружества е работило по документите на две компании и са начело в подреждането по показателя

брой емисии на акции и облигации

"Кепитъл Адвайзър", "София Интернешънъл Секюритиз", "Карол" и "Елана Трейдинг" са били ангажирани с по един проспект, одобрен от Комисията за финансов надзор, който е стигнал до листване на фондовата борса. Между януари и март няколко от инвестиционните посредници са подпомагали и процедурите по обратно изкупуване на акции в полза на различни компании. Други пък са маркет-мейкъри по някои емисии*.

Частните платформи за онлайн търговия на фондовата борса разширяват дейността си, като привличат клиенти с по-благоприятните условия за сключване на сделки, показва проучването на в. "БАНКЕРЪ". Липсват публични данни за всички тези алтернативни web базирани системи, а това прави подреждането по показателя

електронна търговия на "БФБ-София

е донякъде условно. Данни за търговията им на този пазар получавахме през първото тримесечие от няколко платформи: Elana BG Trader (на "Елана Трейдинг"), Karoll Broker (на "Карол"), BenchMark BG Trader (на "Бенчмарк Финанс"), CTrader (на "Капман") и EFOCS (на "Евро-Финанс"). През първата платформа са търгували 7193 човека, втората е ползвана от 3774 кленти, а третата - от 2721 абонати. Услугите на четвъртата са ползвали 571 клиенти. Общо 482 са инвеститорите, сключвали сделки през EFOCS. Данни за периода от "София Интернешънъл Секюритиз" показват 51 клиенти, а от "Първа ФБК" - за 32 абонати.

Класирането по показателя "електронна търговия на БФБ-София“ е сборна оценка от три подкритерия: клиенти в различните електронни системи, брой на сключените сделки и реализиран в тях оборот. 

Изчисленията показват, че в края на март "Карол" е на първо място в подреждането по този показател. Дружеството е с най-много сключени сделки при онлайн търговията и е с най-висок оборот. "Елана Трейдинг" пък е с най-много клиенти. 

 

Маркет-мейкър е борсов член (инвестиционен посредник или банка), който се е задължил да обезпечава минимална ликвидност посредством поддържане на котировки за определени емисии финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ, с изключение на емисии права. Дейността като маркет-мейкър се осъществява въз основа на писмен договор с фондовата борса. 

 


ПОБЕДИТЕЛЯТ

Инвестиционният посредник "Карол" е небанкова институция с над 20 години история на капиталовите пазари. Основана през 1997-а, компанията е част от водещата в страната финансова група "Карол".

В партньорство със световните лидери CMC Markets (UK) и Interactive Brokers (USD) инвестиционният посредник предлага възможности за търговия с акции, облигации, компенсаторни инструменти, валута, суровини, договори, за разлика и други финансови инструменти както на "БФБ-София", така и на международните капиталови пазари. Компанията осигурява корпоративни консултации и набиране на капитал чрез първично и вторично публично предлагане (IPO/SPO), дългово финансиране чрез частни и публични емисии облигационни емисии, както и посредничество при реализирането на търгови предложения и управление на индивидуални портфейли.

Компанията е трикратен победител в ежегодната класация на в. "БАНКЕРЪ" - "Инвестиционен посредник на годината" (2006-2008 г.).


Facebook logo
Бъдете с нас и във