Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Броят на наетите у нас се източва от сезонните работници

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември намаляват - с 23 700, или с 1%, спрямо края на юни тази година. Общо 2.28 милиона българи са били ангажирани с някаква работа. Случилото се е логично предвид отворянето и затварянето на бизнеси у нас, както и отлива на работници, които са поели към чужбина, за да работят в селското стопанство там.

Спрямо края на второто тримесечие на тази година най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическата дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 11 процента. Въпреки добрите данни са посещаемостта от туристи това лято, не всички места за настаняване успяха да отворят врати, което накара част от служителите им да си потърсят друго място за работа -  у нас или в чужбина.

Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Образование“ - с 1.3%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 1 на сто. Това е така, защото през септември все пак започнаха учебни занимания, а мерките за справяне с пандемичните мерки наложи привличане на медицински кадри.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно с по 20.7 и 16.9 на сто.

Повече наети работници спрямо септември миналата година

В края на септември в сравнение с края на деветия месец на 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 32 500. Най-голям принос за това имат икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 8700 /заради силния ръст на този бизнес и високите заплати/, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 8400, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 4800 /все пак повече хотели работеха спрямо лято 2020/.

Най-голямо намаление има при наетите в „Административни и спомагателни дейности“ - с 3500 човека.

 

Средната брутна месечна работна заплата

за юли тази година е 1533 лв., за август - 1485 лв., и за септември - 1543 лева.

През третото тримесечие на тази година средната месечна работна заплата e 1520 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2021 г. с 0.3 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във