Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Брюксел ще подобрява цифровата компетентност на гражданите

Инвестициите в образованието, уменията, предприемачеството и цифровизацията на местно и регионално равнище са инвестиции с висока възвръщаемост. Какво сме постигнали, но какво още можем да направим за насърчаване на местните икономики? Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел в днешния дебат в рамките на изнесеното заседание на Групата на ЕНП в Комитета на регионите в София.

"Няма съмнение, че цифровите технологии вече заемат водещо място, когато говорим за развитие на регионите, за по-добри възможности за младите хора и по-големи шансове за реализация на пазара на труда, за по-конкурентоспособни предприятия. Но успехът при въвеждането на цифрови технологии прави наложително да има достатъчно квалифицирани кадри, които да работят с тези технологии във всички сектори на индустрията - автомобилния, енергийния, телекомуникационния и пр. Ето защо е нужно да инвестираме в цифровите умения на хората. Тези умения са съвременното гориво, което задвижва двигателя на икономическия растеж. Те са билет за по-успешно кариерно развитие на хората и по-добри доходи", заяви Габриел.

Тя подчерта, че в последните месеци, в Европейската комисия са обявени няколко инициативи, с които даваме възможност за придобиване и подобряване на цифровите умения на гражданите.

"Инициативата "Цифрова възможност" дава възможност на студенти и завършили за трансграничен стаж в областта на високите технологии. Вчера обявих стратегията си за насърчаване участието на момичетата и жените в сектора на информационните и комуникационни технологии. Европейската седмица на програмирането също е много силен инструмент за подкрепа за развитие на цифрови умения. През януари приехме план за действие за цифрово образование, който определя мерките в помощ на образователните системи на държавите членки, за да се адаптират към цифровата трансформация. Коалицията за цифрови умения и работни места е една от най-успешните ни инициативи, която продължава да подпомага стотици младежи и по-възрастни за придобиване на базови цифрови умения. Така че инструментите са в ръцете ни – от общите ни усилия зависи да работят в полза на хората и предприятията", каза още Мария Габриел. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във