Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Брюксел предлага промени в търговското споразумение със САЩ

Преговорите по Трансатлантическото търговско и инвестиционно споразумение (ТТИП) са един от най-актуалните въпроси в дневния ред на търговската политика на ЕС, като те привличат значително обществено и политическо внимание. Един от най-спорните въпроси е включването на механизъм за разрешаването на спорове между инвеститор и държава (РСИД), който буди и най-много обществено внимание и притеснение. Въпросът бе разгледан и от Европейския парламент, където становище дадоха 14 комисии, преди гласуване в пленарна зала.

На 8 юли Европейският парламент гласува резолюция по преговорите, с която призова за нова реформирана система за разрешаване на спорове между инвеститор и държава, която да замени досегашния съществуващ механизъм, съобщават от Министерството на икономиката.

Концепцията на Европейската комисия за реформа на механизмът за разрешаване на спорове между инвеститори и държави е съсредоточена в четири области. Става въпрос за защита на правото на регулиране, арбитражни трибунали – съставяне и функциониране, апелативен механизъм и връзката между РСИД и националните съдилища. Предстои обсъждане на предложения текст със Съвета на ЕС, Европейският парламент и всички заинтересовани обществени групи и граждани. Освен това ЕК има намерение да започне инициатива за създаването на постоянен международен трибунал за инвестиции.

Още на 16 септември Колежът на комисарите одобри официалното предложение на Брюксел относно реформирането на системата за разрешаване на инвестиционни спорове. Тя ще бъде основата за водене на преговори със САЩ за ТТИП, както и за другите споразумения на ЕС с трети страни. Ето и кои са основните елементи в реформата:


  • създаване на публична инвестиционна съдебна система, която да се състои от две инстанции, като по този начин ще се дава възможност за обжалване;

  • съдиите ще се избират измежду такива с високи професионални квалификации, по подобие на изборите в постоянните международни трибунали и Апелативния орган в СТО;

  • възможността за повдигане на спор от страна на инвеститорите ще е ясно ограничена до причини като явна дискриминация основана на раса, пол и религия, или националност; 

  • експроприация без компенсации или отказ от правосъдие;

  • правото на държавите да регулират в интерес на обществото ще бъде ясно запазено и дефинирано в търговските и инвестиционни споразумения, по които ЕС е страна.

Припомняме, че от март до юли 2014-а ЕК проведе публични консултации относно подхода към защитата на инвестициите и РСИД в ТТИП. Като основен въпрос бе поставен този дали предлаганият от ЕС подход ще осигури правилният баланс между защитата на правото и способността на ЕС да регулира, от една страна, и защитата на инвеститорите – от друга.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във