Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Брюксел подготвя Европейски закон за свободата на медиите

Европейската комисия издаде препоръки към държавите членки на ЕС, с които да подобрят безопасността на журналистите. През 2022 г. Комисията ще представи и Европейски закон за свободата на медиите, чиято цел е да брани независимостта на медиите.

ЕК отчита, че в последните години журналистите са изправени пред все по-голям брой нападения, включително убийства, в най-трагичните случаи. Кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, направи работата им още по-трудна, доходите им - по-ниски, особено за работещите на свободна практика, и ограничи достъпа им до местата на събития.

Брюксел призовава за създаването на независими национални служби за подкрепа, включително телефонни линии за помощ, правни консултации, психологическа подкрепа и приюти за журналисти и медийни специалисти, изправени пред заплахи.

Еврокомисията настоява държавите членки енергично да разследват и преследват по съдебен ред всички криминални деяния, като използват в пълна степен съществуващото национално и европейско законодателство. Отчетено е също, че нарастващият брой нападения срещу журналисти - над 900 нападения в ЕС през 2020 година.

"При необходимост държавите членки се насърчават да ангажират и европейски органи като Европол и Евроюст. Държавите членки следва да насърчават по-доброто сътрудничество между правоприлагащите и медийните органи с цел по-ефективно разкриване и отстраняване на заплахите, пред които са изправени журналистите, и осигуряване на лична защита на журналистите, чиято безопасност е изложена на риск. От особено значение е също така медиите да имат недискриминационен достъп до информация, включително чрез пресконференции и документи, съхранявани от публичните органи. Препоръката също така подчертава значението на обучението и укрепването на достъпа до социална закрила за всички медийни специалисти", се посочва в общите препоръки, публикувани на 16 септември.

Почти всеки трети инцидент се случва по време на демонстрации, което ги превръща в най-честото място за нападения над журналисти през 2020 година. Държавите членки следва да предоставят редовно обучение на правоприлагащите органи, за да гарантират, че журналистите и другите медийни специалисти са в състояние да упражняват труда си в безопасност и без ограничения по време на такива събития. Съвместната работа с представители на журналистите е от особено значение за вземането на решения относно най-подходящите мерки, например що се отнася до визуалната идентификация на медийните специалисти. Определянето на служители за връзка, които да информират журналистите за потенциални рискове преди планираните протести или демонстрации, също е сред препоръчаните мерки.

ЕК отчита, че общата сума на финансирането от ЕС за текущи проекти в подкрепа на безопасността на журналистите, свободата и плурализма на медиите възлиза на 21.5 милиона евро. Комисията отправя и нова покана за представяне на предложения относно свободата на медиите и разследващата журналистика, която обхваща финансиране от ЕС в размер на близо 4 милиона евро. Тази инициатива ще подкрепи две отделни действия: общоевропейски механизъм за реагиране при нарушения на свободата на печата и медиите и фонд за спешна подкрепа за разследващи журналисти и медийни организации за гарантиране на свободата на медиите в ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във