Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Брюксел няма да ни спре парите за ремонт на пътища

Европейското финансиране за рехабилитация на пътната инфраструктура ще се запази и през новия програмен период  2021-2027. Нов момент в тази област ще бъде финансирането на проекти за транспортна свързаност към икономически оператори с инвестиции в конкретни територии и населени места. Това обяви Деница Николова регионалният зам.-министър Деница Николова. 

Новото, на което може се се надява страната ни е възможността за квалификация на човешките ресурси. Така ще се осигурят кадри, а работодателите да имат стимул да привличат работна ръка. При усвояването на евросредствата от българска страна целта ще е всеки един от проектите да получи финансиране от различните оперативни програми. Например през новия период ще се разшири кръгът на потенциалните бенефициенти на програмата  „Региони в растеж“, като за финансиране, освен общини, ще могат да кандидатстват и областни администрации, всички публични институции, университети, научния сектор, икономически оператори, неправителствени организации, граждански общности. Те ще участват и при структуриране на проектите с най-голям принос за региона.

На местно ниво ще има възможност да се посочват проектите, които ще доведат до повишаване на стандарта на живот на хората. Това ще е възможно, защото страната ни ще получи с 8% повече финансов ресурс от Европейския съюз по линия на кохезионната политика. Бюджетът на програмата за развитие на регионите също ще бъде по-висок от настоящия. Приоритет ще бъде финансиране на малките населени места, които бяха изключени от достъп до еврофинансиране през настоящия период. 

Крайният резултат трябва да е с комплексното финансиране и интегрираните проекти да се подобрят социалните и икономическите показатели на всички региони в страната или поне да се минимализират разликите между тях.

През новия период няма да има промяна в броя на районите от ниво NUTS 2. Ще бъде запазен броят, размерът и съставът на съществуващите шест статистически региона. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във