Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Бритиш Американ Табако" продава "Експрес Логистика и Дистрибуция"

Очаква се ръководената от Юлия Ненкова Комисия за защита на конкуренцията да оцени доколко тази сделка ще повлияе върху на пазара на тютюневи изделия и други дребно-оборотни стоки.

"Логистик Груп Инвест" АД обяви пред Комисията за защита на конкуренцията намерението си да осъществи концентрация чрез придобиване от "Бритиш Американ Табако Западна Европа Камършъл Трейдинг Лимитид" на дружествените дялове от капитала на "Експрес Логистика и Дистрибуция" ЕООД, с което ще придобие контрол по смисъла на Глава V от ЗЗК. Новината бе съобщена на сайта на антимонополния регулатор.

Търговските дейности на тези предприятия са свързани с дистрибуция от второ ниво на тютюневи изделия и други дребно-оборотни стоки.

Припомняме, че British American Tobacco (BAT) купи водещите марки на производителя на цигари "Булгартабак" през април 2017-а. Стойността на сделката бе над 100 млн. евро, като така базираната в Лондон компания стана собственик на водещите брандове на българския холдинг - Victory, Eva Slim и GD. Част от сделката тогава бе и придобиването на дистрибуционната компания "Експрес Логистика & Дистрибуция". След тази сделка BAT увеличи пазарния си дял от 12% на 40 процента.

Не се очаква операцията да окаже въздействие върху продуктово-географски пазари в страната, тъй като характерът на извършваната от участниците в концентрацията дейност не позволява идентифицирането на пазари, върху които сделката ще окаже въздействие поради липсата на хоризонтални и вертикални ефекти, както и липса на отношения на свързани пазари.

Искането на "Логистик Груп Инвест" АД е Комисията за защита на конкуренцията да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение. В тази връзка на основание чл.80, ал.2 от ЗЗК всяко трето заинтересовано лице може да представи в антимонополния органинформация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната. Становището следва бъде заведено в деловодството на КЗК в срок от седем дни от датата на публикуване на настоящото съобщение (10 септември), като бъде подкрепено със съответни доказателства.

Съобщението е изготвено от уведомителя, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка, уточняват от регулатора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във