Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БРАКЪТ УМРЯ, ДА ЖИВЕЕ СЪЖИТЕЛСТВОТО!

Разгорещените спорове за съвременните форми на съжителство, които от началото на годината вълнуват депутати, общество и църковни настоятелства, са на път да приключат до месец в полза на неформалните двойки. Може да се каже, че край на дебатите постави националната статистика, според която броят на семействата без брак непрестанно се увеличава. През 2006 г. у нас 51% от децата са се родили при фиктивно съжителство и броят им непрестанно се увеличава. След огласяването на тези данни народните представители вече единодушно обявиха гражданския брак за отживелица. Преди повече от седмица те одобриха проекта за нов Семеен кодекс и страната ни вече е на крачка от узаконяването на по-либералното и изключително популярно по света фактическо съжителство. Проблемът сега е дали да бъде направена и последната крачка - то да бъде формулирано като законна връзка между двама души, независимо от пола им или в текстовете изрично да се посочи, че става въпрос за взаимоотношения между мъж и жена. Иначе казано - дали да се дадат повече права на хомосексуалните двойки - мярка, за която е доста спорно дали обществото ни е узряло.
На пръв поглед спорът изглежда решен, тъй като в полза на еднополовите двойки засега се е произнесла единствено Комисията за защита от дискриминация. Депутатите обаче не бързат с окончателното решение, защото се озоваха между чука и наковалнята. От едната страна ги притискат църквата и обществото, които считат гей браковете за неморални. От другата - са антидискриминационното законодателство и опита на много европейски страни, признали хомосексуалните връзки. Въпреки това народните представители поне засега са по-склонни да забранят подобно съжителство. В тази посока най-силно лобират представителите на опозицията, които твърдят, че пълната либерализация ще обезцени семейството като институция. Други техни колеги пък се опасяват, че предложението руши моралните устои на обществото. Според Огнян Герджиков, който е един от вносителите на законопроекта, съжителството между еднополови двойки не може да намери място в семейния кодекс, защото семейството по презумпция се формира от мъж и жена. Вярно е, че няколко държави в Европа и света са признали гей връзките, но ние сме по-консервативно общество и трудно приемаме дори фактическото съжителство, какво остава за хомосексуалните бракове, подкрепи тезата си той. Окончателният вариант на спорните текстове обаче тепърва ще се договаря между първото и второто четене на законопроекта.
Истинският приоритет на новия Семеен кодекс обаче не са взаимоотношенията между половете, а правата на децата, родени в семейства без брак. Формата на фактическото съпружеско съжителство няма за цел да улесни родителите, които не желаят да се обвързват, а да ги натовари с еднакви отговорности при отглеждането на новото поколение. В случая няма да има значение дали майката живее с биологичния баща, защото при регистрирането на свободния брак ролята на втори родител ще се поема от партньора й в този момент. Правилото ще важи и в случаите, когато този партньор не е баща на детето. Тогава имената и на двамата родители ще се записват в акта му за раждане, което автоматично превръща новороденото в техен наследник. Когато се регистрира второ или трето фактическо съжителство, тези правни въпроси се уреждат с допълнителни споразумения, но ако и двете страни изявят такова желание. При отписването на двойката от семейния регистър на общината обаче майката ще има право да претендира за издръжка, без да й се налага да води съдебни дела. Задължението на бащата се предвижда да отпада по познатата досега схема или от момента, в който жената регистрира нов фактически брак с друг партньор.
Един от плюсовете на този вид взаимоотношения е, че двете страни не губят своята самостоятелност, особено по отношение на притежаваното имущество. Тъй като партньорите реално няма да са сключили брак, за тях няма да важи презумпцията за общата собственост, придобита по време на съжителството. С две думи, всеки ще притежава само онези неща, които са на негово име, и няма да има право да предявява претенции по отношение на собствеността на неговия партньор. Подобна възможност е предвидена и за брачните двойки, които ще получат правото да подписват брачен договор. Той ще може да се сключва както преди, така и по време на брака, и ще важи пред съда. Тепърва ще се обсъжда възможността такъв договор да се подписва и от двойките във фактическо съжителство, тъй като той се регистрира като всички останали документи. От него обаче ще бъдат изключени съществуващите досега общи права върху влоговете. При желание от страна на съпрузите те ще могат да откриват такива влогове, но при липса на декларирано съгласие банките ще отказват услугата.
Що се отнася до допълнителните предимства, проектът на нов Семеен кодекс не пропуска и съпрузите, подписали граждански брак. Предвидените за тях улеснения са свързани с разтрогването на семейните взаимоотношения, което сега е не само сложна и продължителна, но и скъпа процедура. Занапред разводът ще е възможен при искане само на един от съпрузите, без да е необходимо доказването на вина в съда. По този начин ще се сложи край на съжителството по принуда, когато едната страна отказва да даде съгласието си за прекратяване на брака. Единственото условие в случая е всеки от партньорите да се обърне към медиатор, който да се опита да ги помири - но не става дума за брачен консултант, а за посредник в спора между двете страни. При раздяла по взаимно съгласие пък няма да е необходимо да се чака да изтекат три години от сключването на брак и раздялата ще може да се осъществява още на следващия ден след сватбата.
Не на последно място законопроектът предвижда и нови, по-облекчени процедури при осиновяванията. В бъдеще децата, които се отглеждат в специализирани институции, ще могат да попаднат в нови семейства и без съгласието на биологичните им родители. Тяхното разрешение ще се чака в продължение на шест месеца и ако в този срок те не дадат уважителна причина за отказа си, децата им ще влизат в процедурите по осиновяване. Достъп до тях ще имат и двойките с фактическо съжителство, но при спазване на законните условия и критерии за това. Обмислят се и специални преференции за такива двойки, но конкретните предложения тепърва ще се дискутират.
Очевидно е, че дебатите ще се разгорещят при второто четене на законопроекта в пленарната зала. Настроенията сред обществото и народните представители обаче са твърде противоречиви и нищо чудно да отложат приемането на нов Семеен кодекс във времето. Докато поне една от спорещите страни узрее за по-разкрепостения модел на съвременното семейство.
Слава Аначкова

Предлагам илюстрацията да е карикатура.

КАРЕ: Съжителството по света
В международното право фактическото съжителство се урежда чрез брачен договор, който представлява съглашение между бъдещи и / или настоящи съпрузи, с което се уреждат имуществени отношения през време на брака и при прекратяването на брака. Някои законодателства допускат в брачния договор съпрузите да се споразумеят и относно личните си отношения и положението на децата. Във Франция договорът се урежда между две пълнолетни физически лица, независимо от техния пол. В САЩ практиката е същата, но документът не е получил легална форма. Фактическото съжителство е разрешено и в Холандия, но се означава с термина споразумение между регистрирани партньори. Предоставя се възможност на всеки две лица, били те от един и същ или различен пол, да се регистрират в регистъра за имуществото на съпрузите и да бъдат третирани от правото като законни съпрузи. В Швеция пък още през 1987 г. е приет специален закон, регламентиращ отношенията между партньори. Цялостна правна уредба няма в Дания, но въпреки това съществуват отделни правила, които се прилагат по отношение на партньорите. В Норвегия съжителството също не е регламентирано, но също като в САЩ е широко разпространено и допустимо.

Facebook logo
Бъдете с нас и във